Výsledek voleb do školské rady

21.06.2012 11:03

Ve dnech 28.-30. května proběhly volby do školské rady, volili se zástupci za rodiče. Voleb se zúčastnilo 32 zákonných zástupců z 82, více než jedna pětina možných voličů, a výsledky voleb jsou tudíž platné. Volební komise ve složení Jitka Milaniaková, Eva Müllerová a Kateřina Višňovská přepočítala hlasy s tímto výsledkem: 

Lenka Kodešová, 20 hlasů

Vratislava Tomášková, 16 hlasů

Jiří Marek, 12 hlasů

 

Všem nově zvoleným zástupcům blahopřejeme a těšíme se brzy na shledanou. První zasedání školské rady v novém složení proběhne v době přípravného týdne na konci srpna, pozvánku zašleme. 

Zpět