Výlet na horolezeckou stěnu

02.04.2012 10:32

27.3.2012 si žáci 6. a 7. třídy mohli vyzkoušet, jakou mají sílu v pažích i v nohách. Měli totiž naplánovaný výlet na horolezeckou stěnu v ZŠ Žitomířská v Českém Brodě. Ráno nás sice přivítalo studené a větrné, ale my jsme statečně odolávali rozmarům počasí. Do Českého Brodu jsme přijeli dokonce o hodinu dříve, než jsme měli tělocvičnu pronajatou, ale nic nám nebránilo v tom, abychom si zahráli ještě vybíjenou a pěkně si rozehřáli svalstvo. V 9.30 hodin jsme již netrpělivě očekávali příchod našeho pana instruktora se svými pomocníky, abychom porovnali své síly. Po krátkém úvodu si všichni oblékli horolezeckou výstroj a mohli začít zdolávat 5 výstupů, od toho nejjednoduššího k tomu nejobtížnějšímu. Někteří si dokonce vyzkoušeli jištění svých spolužáků, i když největší zájem byl o jištění paní učitelek. Cestou zpět jsme se stačili ještě občerstvit chutnými koláčky a pak už nás čekala jen cesta domů. Děti měli tento výlet placený z třídních fondů, kde mají penízky utržené za vánoční jarmark.

Jitka Milaniaková

Zpět