Výsledky soutěže "Přineste starý mobil"

02.04.2012 10:33

Sběru starých telefonů se zúčastnily všechny třídy. Celkem se nasbíralo 113 starých mobilů, nejvíce telefonů sesbírala třída čtvrťáků a to celkem 28 ks. Děkujeme všem, kteří staré telefony přinesli a umožnili nám přihlásit se do soutěže, kterou pořádá ZOO Praha. Budeme doufat, že se na nás štěstí usměje a vyhrajeme některou z cen. Podmínky jsou následující: Po získání minimálního počtu mobilů (každý žák ve třídě = 1 mobil) se přihlásíme do soutěže. Po odevzdání mobilů dostane skupina průvodce na výpravu za gorilami zdarma (nezahrnuje vstupné do zoo). Po ukončení soutěže 27.dubna bude vyhlášena třída s nejvyšším počtem odevzdaných mobilů. Každý žák této třídy vyhraje navíc volnou vstupenku k návštěvě ZOO Praha. Třídy, které neseberou dostatečný počet mobilů pro účast v soutěži, je mohou odevzdat i tak a získat alespoň gorilí kalendář ze Zoo Praha.

Jitka Milaniaková

Zpět