Výtvarná soutěž

14.03.2016 14:26

Naše škola se zapojila do soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ pro rok 2015, kterou vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a na okrese Nymburk ji organizuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Nymburk a Okresní sdružení hasičů Nymburk. Protože žáci celé školy koncem února absolvovali besedu s místními hasiči, byli namotivovaní a lépe se jim výkres vytvářel.

Podmínkou bylo uspořádat školní kolo a vítězné práce zaslat do Nymburka do konce února. Soutěž organizuje Mgr.K.Salačová. Soutěže se zúčastnily děti ze tří kategorií a v hodinách Vv namalovaly své práce.                                                                                                                 

 I.kat. 1.-2.třída, II.kat. 3.-5.tř., III.kat. 6..-7.tř.                                                                             

Vybrali jsme ty nejzdařilejší, které budou reprezentovat naši školu v okresním kole:

I.kategorie: 1.místo Aneta Širancová, 2.místo Kateřina Kepartová, 3.místo Vítek Mohaupt

II.kategorie: 1.místo Mara Zekičová, 2.místo Leoš Rozlivek, 3.místo Štěpán Zagora

III.kategorie: 2.místo Petr Veselý (jediná práce)

Všem umístěným dětem blahopřejeme a přejeme štěstí v okresním kole. Děkujeme také všem „malířům“ za pěkné práce. Postupující práce si můžete prohlédnout v příloze. Mgr. Yveta Hrušková   

vítězné práce Hasiči.zip (988024)

Zpět