Zápis do 1.třídy ukončen

04.02.2015 19:32

Ve středu 4.2.2015 se konal na naší škole Zápis do 1. třídy. Z 23 předškoláků z naší  školky se  Zápisu zúčastnilo 22 dětí. Z mimopřerovských se dostavilo 1 dítě. Celkem u Zápisu bylo 23 dětí. Z toho 4 rodiče využili možnost podat si žádost o odklad školní docházky. Předškoláci plnili různé úkoly, např. počítali tečky, určovali barvy a geometrické tvary, poznávali písmena a domácí zvířátka, přednesli básničku a nakreslili postavu. Za odměnu si vysloužili plnou tašku dárků, které vyráběli jejich starší spolužáci ve škole i v družině. Do 1.třídy by tedy mělo nastoupit 19 žáčků. Děkuji paní učitelce A. Kolenské, E. Műllerové, K. Salačové za organizaci u Zápisu a ostatním p. učitelkám  a vychovatelkám za výrobu originálních dárků.                                     Mgr. Yveta Hrušková

Zpět