Zápis do 1.třídy

08.02.2012 18:29

 

Dnes 8.2. se konal Zápis do 1.třídy. Zapsat se přišlo celkem 17 dětí v doprovodu svých rodičů a nejbližších příbuzných. 4 z těchto dětí dostaly odklad povinné školní docházky, takže se k Zápisu dostaví příští rok. Do 1.třídy bylo nakonec přijato 13 dětí, z toho 5 dívek. 4 děti jsou mimopřerovské. Škoda, že někteří přerovští rodiče nevyužívají nově a moderně zrekonstruovanou školu, kterou mají přímo v místě bydliště. U Zápisu děti plnily úkoly ze všech oblastí, aby prokázaly své dovednosti a znalosti, které se naučily ve školce, případně doma. Chtěla bych poděkovat za přípravu a organizaci Zápisu p.učitelce Evě Müllerové a Aleně Kolenské. Na Zápis se přišla podívat také paní učitelka Karolína Salačová, která je v současné době na mateřské dovolené.

Rodiče, kteří mají zájem např. o výuku angličtiny od 1.třídy, o ekologické projekty, sportovní zaměření, etickou výchovu, logopedii, projekty zaměřené na angličtinu včetně výměnných pobytů, výuku němčiny jako 2.jazyka, individuální přístup vzhledem k menšímu kolektivu, mohou ještě své dítě do naší školy přihlásit.   Yveta Hrušková, ředitelka školy

Zpět