Zápis do mateřské školy

07.05.2013 08:15

Zápis do mateřské školy se uskuteční ve středu 15. 5. 2013 od 14 – 17 hodin. S sebou si přineste platný OP, vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení od lékaře. Rodiče dětí již přijatých na polodenní provoz v MŠ odevzdají jen žádost o přijetí, lékaře již dokládat nemusí. Přijímat děti se budou dle Kritérií vydaných ředitelkou školy na rok 2013 (viz dokumenty).

Zákonní zástupci budou mít možnost nahlédnutí do spisu dle §38 a možnost vyjádření se k podkladům dle §36 odst.3 v průběhu řízení.         Mgr. Yveta Hrušková

Zpět