Personální zabezpečení ve šk.roce 2017/2018

Ředitelka:      Mgr. Yveta Hrušková
Zástupkyně ředitelky:   Mgr. Jitka Milaniaková
Třídní učitelé:
1.třída - Mgr. Alena Kolenská
2.třída - Mgr. Jitka Milaniaková
3.třída - Mgr. Karolína Salačová 
4.třída - Mgr. Eva Műllerová
5.třída - Mgr. Lucie Koštířová
6.třídaMgr. Eva Žemberová
7.třída - Mgr. Květoslava Kočalková 
8.třída - Mgr. Vratislava Tomášková
 

Netřídní učitelé:   Mgr. Vlasta Karásková, Mgr. Olga Kovaříková, Ph.D.

Výuka na 2. stupni:
Český jazyk, ORv, EOv, Vv - Mgr. Vratislava Tomášková
Anglický jazyk, Přs - Mgr. Eva Žemberová
Matematika, Chemie, Rj, Inf6, Pč - Mgr. Květoslava Kočalková
Fyzika - Mgr. Vlasta Karásková
Dějepis, Nj, Hv - Mgr. Olga Kovaříková, Ph.D.
Tělesná výchova - Mgr.Lucie Koštířová
 

Asistentky pedagoga:  Mgr. Aneta Černá (7.r.), Stanislava Kolomazníková (1.r.), Jitka Jechová (2.r.)

Školní družina:   Vedoucí vychovatelka: Jitka Jechová

Vychovatelka:       Lada Linková, Mgr.Aneta Černá

Mateřská škola:     Vedoucí učitelka: Bc. Radka Tomášková

Učitelka:     Dana Skuhravá, Mgr. Ivona Ptáčková , Mgr. Pavlína Jungrová, Hana Rambousková do 30.11. od 4.12. Jana Zahradnická

Uklízečka:  Šárka Mužíková

Provozní zaměstnanci:

Účetní, hospodářka:  Hana Tržická

Školnice:    Renata Koutská, uklízečka

Uklízečka:  Jitka Holanová

Údržbář:     Jiří Slovák

Správce sítě: fa Popeservis, P.Dolanský, T.Petera