Informace pro rodiče:

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady: Výsledky voleb do ŠR rodiče.pdf (341622)

Pozor: na škole se objevily vši!

Žádáme všechny rodiče, aby prohlédli dětem hlavy. Pokud vši objevíte, jedná se o infekční onemocnění, tzv. pedikulózu. Až do úplného odstranění vší i vajíček z vlasů je nutné ponechat dítě mimo kolektiv spolužáků. Nestačí jen umýt hlavu, ale hnidy se musí vyčesávat. Dítě, u kterého zjistíme hnidy nebo vši, jsme povinni z kolektivu vyřadit. Děkujeme za pochopení.

Zveřejnění kandidátů do školské rady: Zveřejnění kandidátů do školské rady za rodiče 2017.pdf (531597)

Vážení rodiče, přáli jste si znát rozměry učebnic, abyste mohli s předstihem kupovat obaly, tak tady jsou:
1.třída-Slabikář, Hurá do abecedy,  Čítanka   21 x 30 cm; Cestička do školy   22 x 21,5 cm
2.,3.,4.,5.třída - Český jazyk, Čítanka, Matematika 17,5 x 24,5 cm;  Hudební výchova  18 x 25 cm
Angličtina Fairyland - 22 x 28 cm
Obal musí být větší, protože je třeba přičíst šířku vazby, což je v průměru 1 - 1,5 cm
 
https://tn.nova.cz/clanek/deti-dostavaji-vysvedceni-jak-je-odmenit-a-ma-smysl-je-trestat.html
 
Výsledky dotazníků pro rodiče na téma Spokojenost:
 
Plavecký výcvik ve školním roce 2016/2017:
 
Letní tábor pro děti s angličtinou v Zelenči
 
 
V přízemí ZŠ budou krabice s oblečením, které děti zapomněly ve škole. Žádáme rodiče, aby si věci rozebrali do 11.4., kdy jsou třídní schůzky. Zbylé oblečení odevzdáme na charitu. Děkujeme za pochopení.
Hlaste prosím včas ztrátu čipu, abychom ho mohli zablokovat, jinak hrozí zneužití čipu nepovolanou osobou. Nový čip stojí 50,-Kč. Děkujeme za spolupráci.

info čipy na web.docx (10812)

 

NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA OD 1.9.2016

Od 1. září 2016 platí novela školského zákona, která nově upravuje podporu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Rovněž dochází ke změnám v Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, podle kterého školy vytváří vlastní školní vzdělávací programy. Podle nového ŠVP se obvykle vzdělávají žáci až s nástupem na daný stupeň základní školy. Máte-li dotaz, přijďte o konzultačních hodinách za výchovnou poradkyní Mgr. Yvetou Hruškovou nebo zašlete dotaz e-mailem na adresu zs.y.hruskova@seznam.cz. V příloze najdete novelizovaný ŠZ, změny jsou vyznačeny barevně.

 

Pro rodiče žáků 9.tříd:

Přehlídka SŠ a seznam SŠ

 

Vážení rodiče, chtěla bych vám poděkovat za disciplinovanost při doporučeném opatření proti vším. Ačkoliv bylo vyhlášeno na poslední chvíli, abychom využili volného dne uprostřed týdne, provedli jste prevenci u svých dětí ať už cestou chemickou nebo přírodní. Nejdůležitější však je, že již týden jsme neměli nahlášen výskyt vší, a v mateřské škole se ani nestihly rozšířit. Děkuji vám ještě jednou za spolupráci a pochopení. Mgr. Yveta Hrušková

 

Vážení rodiče, začal školní rok a ve škole se bohužel  jako každoročně vyskytly vši. Žádáme všechny rodiče ze školy i ze školky, aby prohlédli dětem hlavy a preventivně umyli šamponem proti vším. Toto opatření je v tomto případě nutné, abychom se vší co nejdříve zbavili. Hlavy kontrolujte průběžně. Děkujeme za pochopení a spolupráci. Mgr. Yveta Hrušková

 

 

RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, vypotřebovaných tonerů a použitých drobných elektrozařízení.

Ve škole jsou umístěny speciální boxy pro zpětný odběr. Za nasbírané komodity potom škola dostává peníze, které může v rámci bodového systému proměnit na věcné ceny. Během školního roku je také vyhlášeno několik úkolů za jejichž splnění může škola obdržet další body. Všechny úkoly jsou zacíleny na recyklaci baterií, tonerů a elektrozařízení.

 

 

 

Vážení rodiče, v těchto dnech dostáváte od třídních učitelů známky, které vycházejí Vašim dětem na vysvědčení. Mějte prosím na zřeteli, že známky neznamenají všechno, a že je důležitější, aby Vaše dítě bylo zdravé a šťastné.

https://tn.nova.cz/clanek/deti-dostavaji-vysvedceni-jak-je-odmenit-a-ma-smysl-je-trestat.html

 
 
 

Typy na letní tábory:

Tábor se uskuteční v termínu od 6. srpna do 13. srpna 2016 v areálu tábora Lites u obce Borovice, okres Mladá Boleslav, a je určen pro děti ve věku od 7 do 15 let. Jako vedoucí zde budou působit policisté, zdravotničtí záchranáři, hasiči a učitelé.
Pro děti připravujeme celotýdenní detektivní hru, při které si budou moci vyzkoušet práci všech složek Integrovaného záchranného systému, např. práci kriminalistického technika pod jeho odborným dozorem, slaňování a lezení na umělé horolezecké stěně pod dohledem profesionálního hasiče – lezce, či potápění
s dýchacím přístrojem v krytém bazénu za dohledu potápěčských záchranářů. Děti si budou moci vyzkoušet základy různých bojových umění, policejní sebeobrany a střelbu na terč z airsoftových zbraní pod dohledem policejního instruktora, naučí se základy první pomoci za dohledu členů Českého červeného kříže a vyzkouší si práci hasičů pod jejich odborným dohledem. Dále dětem představíme výstroj a výzbroj složek Integrovaného záchranného systému a další zajímavé činnosti. Po celý týden budou děti hrát různé sportovní hry, plnit soutěže a získávat různé ceny.                 letní tábor policie.pdf (234444)
 
 
 
 
Na děti od 7 do 15 let čeká pětidenní program, během něhož zažijí spoustu zábavy a proniknou do tajů výroby animovaného filmu. 

Na mladé dobrodruhy čeká atraktivní filmový program!

https://app.se2rez.cz/public/webversion/newsletter?u=2a42a49e-df8e-11e4-8b7a-002590a1e732&c=c49c6d1d-d7b4-11e4-8b7a-002590a1e732&j=9c89caaf-1093-11e6-bce5-002590a1e85a
 
 

"Příprava na přijímací zkoušky" pro žáky 8.tříd - informace pro rodiče

Vážení rodiče, Vaše děti přinesly domů leták spol.SCIO. Přečtěte si prosím následující informace:  Škola, v rámci přípravy žáků na přijímací zkoušky na střední školy, objednala scio testy pro žáky 8.třídy.  "Příprava na přijímací zkoušky" z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Dále budou žáci testováni speciálním testem z angličtiny, který určí jejich jazykovou úroveň dle Evropského referenčního rámce. Testování je on-line. Toto testování provádíme ve škole v rámci výuky tradičně již mnoho let. Výsledky pak dostávají rodiče a mohou sloužit jako podklad pro další přípravu k přijímacím zkouškám na střední školu, ale také pro rozhodování o škole, kam se budou žáci hlásit a v neposlední řadě i k procvičování a zlepšování oblastí, ve kterých se ukázaly nějaké nedostatky.

 

Protože se osmáci zúčastní tohoto testování, nabízí SCIO jako doplněk další doplňující materiály. Citace z letáku: Kromě testování lze také získat za zvýhodněnou cenu přípravné materiály pro devátou třídu-tištěné sady testů...

Objednávka těchto materiálů je zcela dobrovolná a záleží jen na rodičích, zda budou mít zájem tyto materiály zakoupit.

Plánuje se, že přijímací řízení v roce 2017 již bude na základě celostátně zadávaného testu pro všechny žáky (viz státní maturity-zařizuje Cermat, zatím probíhá pokusné ověřování).

 

 

 

Scio testy objednáváme proto, že nabízejí ucelenou řadu testů, které jsou hojně využívány na středních školách a také v rámci přijímacích řízeních (například gymnázia standardně používají scio testy jako přijímací testy). Chceme dětem zprostředkovat veškeré zkušenosti, které mohou využít ve svém dalším růstu. 

 

 

 

 

Jarní prázdniny jsou v okrese Nymburk od 7.-11.3.2016. Možnost jarního tábora v DDM Nymburk. Více informací v příloze.

 

 

Vážení rodiče, zde si můžete stáhnout Zpravodaj, který přináší důležité informace pro šk.rok 2015/2016. Tištěnou podobu obdrží žáci 1.9.2015 ve škole.

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ-2015-2016.docx (24017)

 

 Nejaktuálnější informace pro rodiče: dopis pro rodiče.docx (14818)

 

https://tn.nova.cz/clanek/deti-dostavaji-vysvedceni-jak-je-odmenit-a-ma-smysl-je-trestat.html

 

Vážení rodiče, pokud máte nějaké nejasnosti, přijďte je probrat do školy.  Vzhledem k blížícím se prázdninám si termín schůzky domluvte předem. Děkuji. Mgr. Yveta Hrušková

 

Plánované personální obsazení od září 2015:

Upozornění pro rodiče: Třídnictví na 1.st. se ještě z organizačních důvodů může změnit. V současné době probíhají jednání a konečná verze bude zveřejněna koncem srpna.

1.třída - Mgr. Alena Kolenská
2.třída - Mgr. Karolína Salačová
3.třída - Mgr. Jitka Milaniaková
4.třída - Mgr. Eva Mullerová
5.třída - Mgr. Květoslava Kočalková
6.třída - Mgr. Vratislava Tomášková
8.třída - Mgr. Eva Žemberová
Český jazyk, ORv - Mgr. Vratislava Tomášková
Anglický jazyk - Mgr. Eva Žemberová
Matematika, Chemie - Mgr. Květoslava Kočalková
Přírodopis, Fyzika, Matematika 8.tř. - Mgr. Vlasta Karásková
Dějepis, Nj - Mgr. Olga Kovaříková
Zeměpis - Mgr. Eva Žemberová, Mgr. Vratislava Tomášková
Informatika, Rj - Mgr. Květoslava Kočalková

Podle zákona o pedagogických pracovnících musí ředitel od 1.1.2015 zaměstnávat pouze kvalifikované pedagogické pracovníky. Snažila jsem se vybrat nejen kvalifikované učitele, ale rovněž i aprobované, aby výuka byla co nejkvalitnější. Věřím, že s tímto sborem se nám to podaří.     Mgr. Yveta Hrušková
 

Organizace vyučování od září 2015 ve 2.třídě

Vážení rodiče. Dlouho jsme zvažovali, jak vyřešit výuku ve druhé třídě. Hlediska byla 2. Ekonomické a pedagogické. Vzhledem k ekonomické situaci je neudržitelné ponechat první třídy rozdělené. Při stávajícím počtu 27 dětí se bude tato třída od září spojovat a třídní učitelkou bude v 2.třídě pro všechny děti Mgr. Karolína Salačová, která vyučovala čtení a psaní metodou SFUMATO.  Abychom zdárně dokončili metodu SFUMATO, bude se třída dělit na český jazyk. Analyticko-syntetickou metodu (bývalou 1.A) bude vyučovat Mgr. Yveta Hrušková.  Ze zákona se děti nad 24 ve třídě dělí i na angličtinu. Angličtinu (bývalou 1.B) bude vyučovat Mgr. Eva Žemberová a každá skupina ve 2.třídě bude mít 2 učitelky. Ve 3.třídě pak plánujeme spojenou třídu zcela na všechny předměty kromě angličtiny. Děkuji za pochopení. Mgr.Y.Hrušková

 

Informace z hygienické stanice ke chřipkové epidemii

 

Výsledky testování SCIO žáků 9.třídy

 

 

Informace pro rodiče

 

Pokyn ředitelky školy k minimalizaci rizik

z technických a bezpečnostních důvodů došlo k úpravě a doplnění pokynu

pokyn k minimalizaci rizik-2.docx (38022)

pokyn k minimalizaci rizik.docx (38476)

 

Dopis pro rodiče - primární prevence:

Rodičům žáků školy.pdf (458637)

 

POUČENÍ o BOZP, RIZIKA STAVBY od 1.9.2014 do 31.10.2014

RIZIKA STAVBY.docx (15014)

Dopis pro rodiče -primární prevence sociálně patologických jevů.doc (47104)