SCIO testy 8.třída 2016

Vážení rodiče,

škola, objednává testování žáků zpravidla od 3.třídy. V minulých letech jsme na základě prohlášení ČŠI, že bude školy testovat sama a zdarma, od testování upustili. Projekt testování ČŠI proběhl pouze jednou a poté byl pozastaven. Pokud bude spuštěn, tak jen 1x za 2 roky a pouze pro 5. a 9.třídy. Tím vznikla pro některé třídy proluka a testováním žáci prošli letos poprvé. Od letošního školního roku na testování objednáváme opět všechny třídy od 3. do 9. ročníku.

Letošní výsledky 8.třídy nejsou uspokojivé a my se zaměříme především na slabé oblasti. Budeme žákům nabízet doučování, procvičování on-line, zadávat problémové úlohy a zaměříme se i na čtenářskou gramotnost, což je práce s textem, pochopení a schopnost reprodukce textu, vyhledání důležitých myšlenek v textu, atp.

Souhrnné výsledky 8.třídy:   scio 8.r. 2016.pdf (1491499)

Co se týká přípravy na přijímací zkoušky na SŠ, budou vyučující zaměřeni právě na tyto úlohy, které se u zkoušek vyskytují. Doporučí rodičům odkazy, kde mohou děti procvičovat učivo i doma na PC, aby příprava byla co nejintenzivnější.