Učíme se v souvislostech       

 

Grant – „Peníze EU“ (v hodnotě 659 664,-Kč)

Probíhá v letech  2012-2014, slouží k vybavení školy učebními pomůckami, výjezd dětí do Anglie, výroba pracovních listů. V letech 2012-2014 byly pořízeny pro anglický jazyk učebnice a studijní materiály. Pro chemii učební materiály, dále semináře pro učitele dle odbornosti, výjezd pro žáky ZŠ, sada učebnic pro přírodopis 2.stupeň. Pracovní listy pro Čj 1.st. a ORv pro 2.st.  Mgr.Yveta Hrušková

                                                                                    

Nové nadstavbové semináře pro školní rok 2012/2013

English on the Horizon

24.10.2012 13:41
Tento nadstavbový seminář je určen žákům 2. stupně, kteří se zajímají nejen o angličtinu, ale také o reálie anglicky mluvících zemí. Cílem tohoto semináře je bourat zaběhané představy a stereotypy o kultuře a životním stylu Spojeného království. Součástí výuky je proto i výjezd do Velké Británie,...

Anglický klub

24.10.2012 13:29
Tento nadstavbový seminář je určený pro žáky 1. stupně. Výuka je povinná pro všechny žáky, kteří splní přijímací kritéria. Náplní semináře je rozšiřování slovní zásoby, komunikace v angličtině, čtení anglických knížek ve zjednodušeném jazyce, hraní anglických her, tvorba projektů apod. Dotace...