Odkaz na výukové materiály: https://www.zs-rozdalovice.cz/

Závěr projektu-TVOŘÍME A SPOLUPRACUJEME .pdf (247741)

Tvoříme a spolupracujeme      

Letos jsme zapojeni v projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností. Projekt realizují dvě partnerské školy: ZŠ a MŠ G.A. Lindnera Rožďalovice a ZŠ a MŠ Přerov nad Labem, protože je v hodnotě cca 2,5mil.Kč. Cílem projektu je zvýšení kvality přírodovědného vzdělávání s podporou rozvoje manuálních dovedností žáků našich základních škol. Součástí projektu jsou exkurze do Liberce a Prahy. Pomocí tohoto projektu vybavíme školní dílny, učebnu chemie a fyziky a ušetříme tak zřizovateli další peníze.       Mgr. Yveta Hrušková

 

Grant „Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností“ (v celkové hodnotě 2.700.000,-Kč), jehož jsme partnerem ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice, pro naši školu jsou určeny finanční prostředky v hodnotě 1.350.000,-Kč. Realizujeme od 1. dubna 2013 do 1. dubna 2015. Naše škola pořídila k dnešnímu dni pomůcky pro výuku fyziky, zeměpisu a přírodopisu, dále nářadí a materiál do školní dílny pro žáky, notebook, dataprojektor, multifunkční zařízení, fotoaparát pro učitele. Grant končí v roce 2015.    Mgr. Yveta Hrušková

Projekt:  Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností      

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0023, ZŠ a MŠ G.A. Lindnera Rožďalovice

Vážení rodiče, milí příznivci školy, podle slibu Vám přinášíme další informace o plnění cílů projektu, na němž se se žáky naší školy partnersky podílíme. Zvláště děti na I.stupni si užívají při výuce pracovních činností nové nářadí ve školní dílně. Tvoří výrobky převážně ze dřeva, které je pro ně zvládnutelnější než kovový materiál. Udělaly dárky na vánoční jarmark, mnoho práce jim dalo malé broukoviště; nyní pracují například na dřevěném panáčkovi. Žáci II.stupně na přírodovědném semináři vykouzlili pomocí vztáků a nebozezů z pařezů velké broukoviště a instalovali obě na školní zahradu na zimu pro hmyz. V hodinách tvořivého učení jsme společně se žáky a žákyněmi 8. a 9. ročníku připravili podklady k návrhu úpravy části školní zahrady, kterou chceme zkulturnit.

V polovině března pojede za finance grantu celý druhý stupeň do Liberce. Žáci navštíví IQ park, kde vedle stálé expozice navštíví vzdělávací pořad plný fyzikálních pokusů. Žákům z rozpočtu projektu hradíme dopravu, vstupné i objednaný program.

Vyučující pokračují v přípravě náplní hodin tvořivého učení, žáci pracují samostatně nebo ve skupinách, plní zajímavé netradiční úkoly. Nadstandardní materiál, který na některé hodiny potřebujeme opět hradíme vyučujícím i dětem z rozpočtu projektu. Všichni žáci mají desky na svá portfolia, kam si zakládají výsledky své práce; můžete je vidět na třídních schůzkách nebo na konzultacích. Do konce školního roku budeme ještě absolvovat se žáky 6. až 9. ročníku dvoudenní exkurzi do Liberce – botanická a zoologická zahrada s programem i zeměpisnou vycházku na Ještěd. V září se Vám pochlubíme s našimi pracemi, které v Liberci vzniknou.

Držte nám palce, ať se nám vydaří počasí a můžeme naše plány splnit.                V.Karásková

 

článek-grant ZŠ-MZ2.doc (190464)

Každý má svůj úkol.jpg (135961)

Práce s odbornou literaturou.jpg (134744)

Přeléváme vzduch.jpg (119472)

Spolupracujeme.jpg (123762)

Zahajovací konference - článek.doc (136704)

DSCN4184.JPG (5,7 MB)

DSCN4185.JPG (5920590)

DSCN4187.JPG (5818759)

DSCN4188.JPG (5926055)

DSCN4204.JPG (5836076)