Alena Kolenská

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, aprobace: předměty a metodiky předmětů pro 1.až  5.ročník ZŠ. Vysokou školu jsem zakončila v červnu 1975 diplomovou prací na téma:  „Prevence neuróz z hlediska práce učitele“. V září téhož roku jsem nastoupila jako učitelka na zdejší ZŠ, kde učím doposud.
  Od roku 1985 pracuji jako logopedická asistentka a také vedu ambulantní  nácviky pro děti s poruchami učení. Učím většinou 1. nebo 2. ročník. Snažím se, aby malým žáčkům škola přinášela co nejvíce pozitivních zážitků, aby se do školy těšili a tím získali kladný vztah k dalšímu vzdělávání.
  I když  pracuji ve školství již mnoho let, stále se zúčastňuji dalšího vzdělávání učitelů. Ráda poznávám nové metody výuky, které využívám při své práci.

  Z absolvovaných kurzů byly pro moji práci nejpřínosnější:   

  Efektivní  metody výuky v počátečních ročnících 1. stupně
  Náprava grafomotorických obtíží u dětí
 

Jak začít a neztratit úsměv
Mezipředmětové vztahy na 1.stupni ZŠ
Dětská kresba a projevy psychiky v ní
Zábavné vyučování nejen v 1.ročníku
Zdravotně orientovaná tělesná výchova
Cyklus tvůrčích dílen hudební výchovy
Hudebně dramatická výchova