Eva Müllerová

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu v Praze, Pedagogickou fakultu se studíjním oborem učitelství pro l. stupeň základní školy.

Svou pedagogickou praxi jsem začala na Základní škole v Kounicích, potom jsem přestoupila do Přerova nad Labem, kde jsem dodnes.

    Během své praxe jsem absolvovala v Praze seminární kurz pro učitelky specializovaných tříd pro děti s poruchou čtení a psaní, uspěšně jsem absolvovala jazykový a metodický kurz angličniny, získala jsem Certifikát o započtení Úvodního modulu Školení poučených uživatelů. Několikrát jsem organizovala školu v přírodě a vánoční jarmarky.

    V současné době učím 4. ročník,v posledních letech učím 4. nebo 5 ročník. Vedu kroužek ručních prací Šikula. Starám se o program Školní mléko, Ovoce do škol, organizuji sběr starého papíru, PET víček, vypotřebovaného oleje. Vedu ambulantní nácviky pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení.

Stejně tak jako moje kolegyně i já se účastním různých školení a vzdělávacích kurzů.

     Ve volných chvílích ráda čtu, luštím křížovky, skládám puzzle, pečuju o záhradu a kytičky. Velmi mě baví ruční práce a vaření.