Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 6
poslední

Vánoční prázdniny od 21.12.2020

Vážení rodiče, z médií jsme se dozvěděli, že vánoční prázdniny začínají již 21.12.2020, tzn., že naposledy půjdou děti do školy v pátek 18.12., kdy budou s dětmi třídní učitelé a proběhnou během dne vánoční besídky. Do čtvrtka se žáci učí podle běžného rozvrhu bez odpoledního vyučování.
Rozpis konce výuky posledního školního týdne v roce 2020 naleznete v příloze a na webu školy. Pokud nedojde k centrální změně, pak prezenční výuka od 4.1. bude probíhat u žáků 6. + 8. + 9.třídy. 7.třída bude mít povinnou distanční výuku podle upraveného běžného rozvrhu, který žáci obdrželi 30.11.
Děkuji za pochopení a přeji všem klidné a šťastné Vánoce strávené ve zdraví a lepší nový rok 2021. Mgr. Yveta Hrušková
celý text

ostatní | 14. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Karanténa ve školní jídelně

Vážení rodiče, školní jídelna je od dnešního dne v karanténě. Dnešní obědy lze odebrat pouze za přísného hygienického opatření, tj. rouška, rozestup, vydesinfikování rukou před vstupem do jídelny. Vyučující žáky poučí o přísných hygienických podmínkách a vykonají dohled nad jejich dodržováním. Tato situace byla a je konzultována s OHS Nymburk a zřizovatelem.
Další opatření budou následovat od pondělí 14.12. : ruší se odpolední vyučování. Žáci budou končit výuku podle nového rozpisu, aby se nepotkávali v šatně, ale půjde o 5-15minut na rozdíl od stávajícího rozvrhu. Družina sice bude v provozu, ale děti si musí přinést svačinu z domova. Prosím, zvažte tuto situaci, kdy budou děti celý týden bez oběda, aby nepobývaly v družině příliš dlouho.
Jak to bude s provozem školy 21. a 22.12. si musíme počkat do pondělka. Děkuji za pochopení této komplikace. Mgr. Yveta Hrušková celý text

ostatní | 11. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozpisy tříd a nové rozvrhy hodin pro 2.st.

V přílohách jsou rozpisy pro jednotlivé třídy na vstup do školy, rozpis výuky na 2.st., nový rozvrh na distanční výuku. Prezenčně se kromě 9.třídy od 30.11. začne učit 7.třída. celý text

ostatní | 26. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k výuce od 30.11.

Vážení rodiče, od 30.11. se mění organizace výuky ve škole. Informace naleznete v přílohách. celý text

ostatní | 24. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

INFO o LVK Portášky 2021

Informace k lyžařskému kurzu + instrukce k platbě + oprava termínu! celý text

ostatní, náš tip | 13. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace pro rodiče od 16.11. - DisV jen 3.-9.tř.

Vážení rodiče, dne 16.11.2020 zůstává v platnosti vyhlášené ředitelské volno a distanční výuka se nekoná. 17.11. je státní svátek.
Ve středu 18.11. přijdou do školy v 7.20 žáci 1.třídy a v 7.25 žáci 2.třídy k prezenční výuce, která se bude konat za určitých hygienických podmínek. Dávejte dětem denně čistou roušku i náhradní roušku v igelitovém sáčku. Výuka v 1. i v 2.třídě bude probíhat podle původního rozvrhu od 1.9. Na oběd budou děti chodit odděleně a do družiny rovněž. Místo tělocviku budou děti chodit na vycházky a při hudební výchově budou zařazeny poslechové činnosti apod. Informace MŠMT k průběhu výuky od 18.11. naleznete v příloze. Tentokrát jsme obdrželi informace včas a s velkým předstihem.
Ostatní třídy pokračují v povinné distanční výuce. 25.11. se koná pedagogická porada k hodnocení žáků za 1.čtvrtletí včetně distanční výuky. Třídní schůzky budou v podobě online konzultací (videokonference). Rodiče, se kterými potřebují vyučující projednat prospěch, budou kontaktováni a naopak, napište třídní učitelce, se kterým vyučujícím potřebujete hovořit.
Rodičům žáků 9.třídy připomínám termín 30.11. podat přihlášku na uměleckou školu tj. s talentovou zkouškou. Veškeré informace o přijímacích zkouškách naleznete na webových stránkách školy a v odkaze https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, kde si můžete stáhnout i přihlášky.
Přeji žákům, rodičům a učitelům, aby co nejdříve povolili prezenční výuku i ostatním třídám. Mgr. Yveta Hrušková
celý text

ostatní | 11. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace pro školy a usnesení vlády

Vážení rodiče, dnes jsme obdrželi informace z MŠMT o krizovém opatření vlády. Pokračuje distanční výuka pro všechny žáky. celý text

ostatní | 4. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Distanční výuka pokračuje od 2.11. do odvolání

Vážení rodiče, určitě jste z médií zaregistrovali, že distanční výuka žáků 1.-9.ročníku ZŠ pokračuje. Čekáme na pokyny z MŠMT a zatím jen doufáme v brzké otevření škol (alespoň některých tříd). Proto do odvolání zůstává výuka na dálku pro všechny třídy ZŠ směrodatná. Připomínáme, že distanční výuka je povinná stejně jako prezenční, tzn., pokud se nezúčastní online výuky Vaše dítě, je nutné ho nejpozději do 3dnů omluvit přes Bakaláře, jinak zůstává neomluvená hodina. Rovněž povinné je plnění a odevzdávání úkolů v termínu, podle toho bude Vaše dítě hodnoceno. Čtvrtletní hodnocení se bude konat 25.11.2020. Úkoly naleznete v Bakaláři v záložce Domácí úkoly, žáci je mají v Učebně v záložce Práce v kurzu. Docházka se píše do třídní knihy. Děkujeme za pochopení, spolupráci a přejeme všem zejména stálé zdraví. celý text

ostatní | 2. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oficiální výukové prostředí a komunikační kanály

Distanční výuka (DisV) na naší škole má oficiální výukové prostředí pro žáky Google suite - Učebna - Meet. Oficiální komunikační kanál pro rodiče je Komens - Bakaláři a Výuka - třídní kniha - domácí úkoly. Dle domluvy mohou vyučující posílat zprávy i mailem.
Online výuka včetně třídnických hodin se řídí novým distančním rozvrhem, který žáci obdrželi. U mladších dětí prosíme o součinnost při přihlašování do Učebny a na Meet.
Na obědy mají žáci v době distanční výuky nárok za dotovanou cenu, tj. do 23.10.​ V případě zájmu o obědy kontaktujte ředitelku jídelny P.Jírovou.
V případě dotazů na DisV pište třídním učitelkám. celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Žádost na ošetřovné na ePortálu ČSSZ

Vážení rodiče, vzhledem k připravované změně zákona nebude nově potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy. ČSSZ připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Prohlášení o uzavření školy včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Vyplněnou žádost pak předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy a poté žádost v elektronické podobě zašle příslušné OSSZ.
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020
https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular
celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Návod na Google suite

Jak se dostat do aplikace nazvané Učebna na Googlu je názorně popsáno v příloze. celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Odkaz na výukové programy a ČTedu

V příloze je odkaz na dětmi oblíbené výukové programy na PC. celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Nařízení vlády od 14.10.2020

Vážení rodiče, přes všechny naše snahy udržet prezenční výuku, včera vláda rozhodla o uzavření základních škol včetně školní družiny od 14.10. – 1.11.2020.
Od 14.10.-23.10. 2020 přejdeme na tzv. distanční výuku (DisV). Připomínám, že od 1.9.2020 je DisV povinná pro všechny žáky a v případě nemoci dítěte je nutné jej omluvit klasickým způsobem co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů od počátku nemoci. Absence žáků se započítává do omluvených/neomluvených hodin na vysvědčení a práce z DisV se hodnotí a rovněž se započítává do klasifikace.
Žáci 1.-2.tříd se budou učit většinou bez použití počítače. Vyučující budou zasílat úkoly přes Bakaláře a případně i mailem. Bližší informace Vám pošle třídní učitelka.
Žáci od 3.-9.třídy se budou vyučovat s použitím PC/notebooku. Pokud potřebuje Vaše dítě zapůjčit notebook, kontaktujte zástupkyni ředitelky školy za účelem sepsání smlouvy o výpůjčce a zapůjčení školního notebooku, tel.736 285 958.
Vyučující budou zasílat úkoly přes Bakaláře (výuka, třídní kniha, domácí úkoly) a žákům do aplikace Učebna Google, kam budou žáci zadanou práci odevzdávat, pokud ji nebudou psát do sešitu.
Rozvrh hodin DisV, způsob přihlášení a přístupové údaje na žákovský mail obdrží žáci od třídní učitelky. Bližší informace Vám pošle třídní učitelka. V příloze najdete odkazy na informace z MŠMT a výukové programy. Na obědy mohou žáci do školní jídelny docházet. Kontaktujte ředitelku ŠJ P.Jírovou.
Děkuji Vám za spolupráci, přeji hodně sil a hlavně pevné zdraví. Mgr. Yveta Hrušková
celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatření ředitelky školy od 12.10. na 1.stupni

Vážení rodiče, v naší škole se vyskytla pozitivně testovaná osoba na covid-19. Tato třída má s okamžitou platností karanténu a distanční výuku, přestože celý 1. stupeň a polovina 2. stupně má zatím běžnou prezenční výuku. Na 1.st. bude omezen tělocvik, roušky ve třídě se souhlasem rodičů, viz dopis prevence v příloze. celý text

ostatní | 11. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Nová opatření vlády od 12.10.

Vážení rodiče, v příloze naleznete informace o nových opatřeních ve škole. Kroužky budou od 12.- 25.10. zrušeny. Na den 26. + 27.10. MŠMT vyhlásilo pro všechny žáky volno. Na 2.st. je výuka omezena na střídání tříd v prezenční a distanční výuce. Vzhledem k rozdílům ve výuce na 2.st. vám bližší informace o rozvrhu zašlou třídní učitelé konkrétní třídy. Doporučuji rodičům mladších žáků, aby zvážili nošení roušek u svých dětí i během vyučování na 1.st., neboť šíření nákazy covid-19 se v posledních dnech rapidně zvýšilo. Děkujeme za spolupráci a přejeme hlavně zdraví. celý text

ostatní | 8. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Nouzový stav

Opatření školy:
1/ Povinné roušky ve společných prostorách pro všechny žáky, na 2.st. i v učebnách, ve školní družině, při spojování tříd, na kroužku,…
2/ Hudební výchova a další vyučovací předměty probíhají bez zpěvu.
3/ Tělesná výchova/sportovní hry na 2.st. probíhají formou pohybových aktivit venku; doporučujeme v den tělocviku sportovní oblečení a obuv.
4/ Školní kroužky - max. počet 10 žáků ve skupině a použití roušek.
5/ Akce školy (např. jarmark, divadla,…) jsou do odvolání zrušeny.
6/ Pronájmy tělocvičny jsou do odvolání zrušeny.

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
celý text

ostatní | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

VOLBA POVOLÁNÍ - PŘIJÍMAČKY - aktuální informace

Aktuální změny v přijímacím řízení:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky
Vážení rodiče, milí deváťáci, veškeré informace k přijímacím zkouškám včetně přihlášek naleznete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.
V přílohách naleznete rady k volbě povolání, informace o SŠ a přijímacích zkouškách. Do 2. listopadu je zdarma možná registrace do online kurzu "Příprava na jednotnou přijímací zkoušku na SŠ z matematiky (zaměřeného na skutečné pochopení jednotivých témat) -
https://www.h-edu.cz/…110.
Národní ústav odborného vzdělávání nabízí rovněž informační portál www.infoabsolvent.cz, který obsahuje všestranné informace o školách, oborech vzdělávání i uplatnění absolventů.
http://www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/
https://burzaskol.online
www.prijimacky.vlavici.cz
https://koronavirus.edu.cz/clanky/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky-ve-skolnim-roce-20202021 celý text

ostatní | 25. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatření MZd od 18.9.

Vážení rodiče, od 18.9. je opět zavedena povinnost nošení roušek při vyučování (kromě Tv) na 2.st. Ředitelka školy doporučuje rodičům, aby zvážili možnost nošení roušek při výuce u svých dětí i na 1.stupni. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 20. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Seznam otevřených kroužků ve školním roce 2020/2021

Seznam otevřených kroužků ve školním roce 2020/2021 celý text

ostatní | 17. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Organizace třídních schůzek 16.9.

Vážení rodiče, z důvodu současné zhoršující se epidemiologické situace se úvodní třídní schůzky uskuteční distanční - elektronickou formou. V příloze naleznete program na třídní schůzku, který doplní třídní učitelé o další konkrétní informace pro třídu a zašlou vám přes Komens, případně i mailem.
Pokud budou vyučující potřebovat osobní účast zákonných zástupců ve škole, pozvou vás na středu 16.9. v odpoledních hodinách na školní zahradu nebo individuálně do školy.
Pokud budete potřebovat hovořit s vyučujícím, domluvte si s ním individuální konzultaci předem.
Tuto zprávu včetně přílohy Program na TS jste obdrželi dnes přes Komens. Pokud vám zprávy nedorazily, přesvědčete se, zda jste si zaktualizovali Bakaláře na novou verzi.
Děkujeme za pochopení.
celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Hygienická opatření od 10.9.

V příloze naleznete hygienická opatření školy od 10.9., Manuál MŠMT od 1.9. a Metodické pokyny MZČR. celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Od čtvrtka 10.9.2020 vstupují žáci a zaměstnanci pouze s rouškou

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Apeloval na dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, ruce.
Toto plošné opatření, které má mít platnost pro společné vnitřní prostory pro celou Českou republiku, tak je podle mých informací Ministerstvem zdravotnictví koncipováno v duchu opatření, které jsme ve školách avizovali v rámci manuálu pro společné prostory. To znamená, že by se to nemělo týkat výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by to být nošení roušek uvnitř škol, to znamená na chodbách, v šatnách. V podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře a který byl koncipován i v rámci manuálu pro oranžový kód,“ prohlásil ministr školství Robert Plaga.
celý text

ostatní | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Seznam kroužků 2020/2021

Seznam kroužků 2020/2021 celý text

ostatní, náš tip | 2. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Protiepidemiologická a hygienická opatření

Protiepidemiologická a hygienická opatření platná od 2.9.2020. celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Bakaláři - nová verze

Vážení rodiče, aby vám Bakaláři v tomto školním roce správně fungovaly, je nutné stáhnout si novou verzi Bakalářů (stará verze již nebude podporovaná). Při instalaci postupujte dle instrukcí. Kdo má více účtů (2 a více dětí), zvolí přenos účtů a zkopíruje vygenerovaný kód do schránky. Pak si na každý účet přes ikonu tužka vloží heslo, které obdržel na začátku loňského školního roku (třídní učitel bude mít hesla k dispozici). Pokud máte pouze jeden účet do mobilní aplikace, je potřeba znovu zadat název účtu, jméno uživatele, heslo. Z bezpečnostních důvodů se heslo po 14dnech nepoužívání aplikace vymaže. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozvrh hodin od 1.9.2020

Vážení rodiče, v Bakalářích od 27.8. naleznete rozvrh hodin Vašeho dítěte od 1.září. Na pátek 1.vyuč.hodinu je zařazen nový předmět TH = třídnická hodina. celý text

ostatní | 27. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktualizovaný manuál od 1.9.2020

V příloze naleznete aktuální informace k 26.8.2020 k provozu škol s ohledem na covid-19. celý text

ostatní | 26. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace MŠMT k provozu školy od 1.9.2020

Vážení rodiče, zveřejňujeme informace MŠMT k provozu školy od 1.9.2020 tzv. Manuál. Vzhledem k tiskové konferenci 19.8. bude vzhledem ke změně nošení roušek aktualizován.
V příloze najdete i tzv. semafor. celý text

ostatní | 22. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Organizace školního roku 2020/20201

Přehled prázdnin.
Ředitelské volno je plánováno na pondělí 16.11.2020. celý text

ostatní | 11. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace třídní učitelky pro rodiče budoucích prvňáčků

Dopis pro rodiče budoucích prvňáčků. celý text

ostatní | 7. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
první
ze 6
poslední