Navigace

Obsah

Kampaň obyčejného hrdinství

Typ: ostatní | náš tip
Kampaň obyčejného hrdinství

 

Kampaň obyčejného hrdinství

V době distanční výuky jsme se zapojili do kampaně, která je zaměřena na budování správných návyků v oblasti udržitelného rozvoje.

Jak říká organizátor:

Kampaň obyčejného hrdinství je určena pro Ekoškoly (a nejen je) v České republice. Jejím cílem je zapojit co nejširší komunitu z jejich okolí do aktivit, které podporují udržitelný způsob života jednotlivců, domácností i organizací! Kampaň dává návod, jak začít hlavně u sebe. 

Zapojené školy a organizace mají za úkol během jednoho vybraného týdne aktivizovat co nejvíce lidí do plnění výzev (1 nebo více, záleží na každém jednotlivci). Zapojení účastníci se mají snažit vybrané výzvy plnit během celého týdne! Po uplynutí tohoto času dojde ke sběru výsledků a vyhodnocení dopadu.

Obyčejné hrdinství je o "malých" výzvách a omezeních v každodenním životě a také o tréningu aktivního občanství (zapojte do organizování kampaně vaše děti z Ekotýmů, oddílů, rodin nebo ze školy). Pokud chceme opravdu něčeho dosáhnout, tak bez aktivizace společnosti a tlaku na naše představitele se to nestane (naučme to sebe, naše děti i naše okolí) - využijte kampaň jako trénink schopností a dovedností, které k tomu vedou.

V rámci přispění v boji proti klimatickým změnám může každá škola zvýšit dopad kampaně informováním účastníků, že tyto činy (výzvy z kampaně) mají hlavně osobní a morální dopad v místě, kde žijí. V boji proti klimatickým změnám je však třeba být aktivní na úrovni domácnosti, obce a státu.

Kampaň proběhla od 19.4.-23.5. My jsme se účastnili hned v prvním týdnu a oproti instrukcím jsme kampani věnovali dva týdny, protože v té době byla rotační výuka a děti jsme vídali jednou za 14 dní.

Některou z výzev si nakonec vybralo 212 účastníků. To znamená, že někteří se účastnili více výzev a také zapojovali členy svých rodin.

Do první výzvy-zasaď rostlinu, se zapojilo 60 účastníků. Celkem zasadili 450 rostlin (z toho 33 stromů). Všechny rostliny pak absorbují 194,7 kg CO2 za rok!!! Ponejvíce byly vysázeny ovocné stromy v zahradách našich žáků.

Do druhé výzvy-využívej ekodopravu, se zapojilo celkem 14 osob, které celkem ujely 447km. Tím ušetřili 57,7 kg CO2 celkem, každý účastník pak 4,1 kg CO2.

Třetí výzva-buď venku, byla druhá nejpopulárnější, zapojilo se 48 osob, které nakonec venku strávily neuvěřitelných 959 hodin. To je v průměru 20 hodin na jednoho. Za stejnou dobu by pavouk (pracovně nazývaný Zátopek), který by se pohyboval stejnoměrnou maximální rychlostí, ulezl 6519,8 km.

Udělat něco pro ostatní se rozhodlo 7 žáků, kteří vyrobili 12 tašek a 3 opakovatelně použitelné sáčky.

Zastavit letákovou epidemii se rozhodlo 23 účastníků, polepili 25 schránek a ušetřili tím 719 kg letáků.

Den pro sebe si vybralo 36 účastníků a my jen doufáme, že si ho náležitě užili.

Celkově jsme naší výzvou ušetřili 776 kg CO2, což je průměrně 3,6 kg na účastníka. A 35 stromů může spotřebovávat CO2 ze vzduchu a čistit ho tím, protože my ho díky naší poučené činnosti už nevytvoříme.

Kampaň měla velký ohlas u dětí i dospělých a určitě se zapojíme i příští rok.

https://infogram.com/kampan-obycejneho-hrdinstvi-1hdw2jpxerpdp2l


Vytvořeno: 27. 5. 2021
Poslední aktualizace: 28. 5. 2021 13:17
Autor: Správce Webu