Navigace

Obsah

Otevření školy pro 2.stupeň

Typ: ostatní
Informace pro rodiče žáků 6.-8.třídy ohledně docházky do školy od 9.6.2020.

Vážení rodiče,

od 9.6.2020 nabízímemožnost žákům 6.-8.ročníku  účastnit se aktivit přímo ve škole v určité dny za daných podmínek, které stanovilo MŠMT.

1/ povinnost zákonných zástupců podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz příloha) a odevzdat / poslat do školy nejpozději 9. 6. před vstupem do školy a zároveň nahlásit třídní učitelce do čtvrtka 4.6.2020 do 16 hodin přítomnost dítěte ve škole a zájem o oběd

2/ dodržovat provoz školy – ranní družina nebude poskytována, děti se schází podle tříd nejdříve od 8.20, žáci se nesdružují před školou a nosí roušky při pobytu v prostorách školy

3/ dodržování hygienických opatření – povinnost pro žáka mít minimálně 2 roušky na den (sáček na použité roušky), odstupy mezi sebou 2m, desinfikovat ruce v šatně, ve třídě, na WC, v jídelně, měření teploty u vstupu do budovy

4/ bezpečnostní opatření – vstup do šatny povolen pouze žákům, zákaz vstupu rodičů a jiných osob do školy

ORGANIZACE:

Dopolední aktivity pouze v úterý, ve středu a ve čtvrtek: socializační aktivity, opakování a procvičování učiva, projektové dny převáženě s třídním učitelem, ale i s ostatními vyučujícími dle provizorního rozvrhu.

Sraz před školou vždy ÚT, ST, ČT:  6.třída v 8.20, 7.třída v 8.25, 8.třída v 8.30 - žáky si vyzvedne třídní učitelka/ vyučující před školou, po přezutí desinfekce rukou a měření teploty. V případě teploty nebo příznaků nemoci nebude žák do školy vpuštěn a zákonný zástupce dítě odvede domů. Vrátit se může po předložení potvrzení o bezinfekčnosti.

Odchod na oběd: 6.třída ve 12.15, 7.třída ve 12.30, 8.třída ve 12.45 – žáci odchází domů po skupinkách dle časového rozvrhu oběda.

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická a bezpečnostní pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Dále je přihlášený žák povinen účastnit se aktivit podle provizorního rozvrhu.

Pokud se přihlásí většina dětí, nebude již poskytována výuka online, pouze zasílání úkolů prostřednictví Bakalářů, po domluvě i mailem.

Třídní učitelky Vám do 8.6.2020 zašlou provizorní rozvrh aktivit a další informace a přílohy. Zveřejněny budou také na webu školy.

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme pevné zdraví.   Mgr. Yveta Hrušková

 


Přílohy

Vytvořeno: 1. 6. 2020
Poslední aktualizace: 1. 6. 2020 16:10
Autor: Správce Webu