Obsah

Školní akademie

V pondělí 24.6. se konala školní akademie. jako vždy se vydařila. Hlavní organizátorkou byla Mgr. E.Mullerová. Jednotlivé výstupy nacvičily s dětmi třídní učitelky. S žáky od 5.-9.tř. secvičila hudební čísla p.uč.O.Kovaříková. Dvě divadelní představení si připravila p.uč.J.Procházková s divadelním kroužkem. Ozvučení a zázemí zajistil pan starosta Jiří Beneš. Video natočil pan Mizera a spoty ze zákulisí p.uč.L.Koštířová. Během vystoupení probíhal raut, který mezi rodiči zorganizovala p.uč. Slávka Tomášková a A.Kykrychová, které vyzdobily prostor pracemi žáků. Výtěžek z akademie činil 6752,-Kč. Za příspěvky a pomoc při organizaci akce všem děkujeme a těšíme se za rok na viděnou!!!