Menu
ZŠ A MŠ Přerov nad Labem
Základní a mateřská škola Přerov nad Labem

Zápis do MŠ 9.5.,  17.5.-20.5. letecký zájezd do Londýna, 3.6.-7.6. ŠVP Orlické Záhoří

EVVO v době karantény

EVVO v době karantény

V letošním roce jsme měli v plánu navázat na předchozí roky a oblíbené aktivity, nicméně pandemie Covidu měla výrazný vliv na realizované aktivity. Z předem připravovaných akcí jsme uskutečnili jen  některé, ale zato jsme se zapojili do některých zcela nových, také jsme realizovali některé akce, které jsme původně nezamýšleli.

Projektový den mimo školu

V září se nám podařilo vyjet na Projektový den mimo školu do Vodního domu v Hulicích, kde se různých programů zúčastnily všechny třídy. Veškeré náklady byly hrazeny z programu Šablony II.

Zprávy z facebooku školy

9.9.2020

Dnes jsme se žáky sedmé, osmé a deváté třídy vyrazili do Vodního domu v Hulicích. Program jsme měli bohatý. Žáci absolvovali výukový program Voda v krajině, vyzkoušeli venkovní edukativní expozici, někdo se i nechtíc vykoupal (horní nádrž klouzala), prohlédli jsme si vnitřní expozici o životě v rybníce, venkovní naučnou stezku, pracovali s pracovními listy o vodě a vodním domě, krmili rybky v jezírku, sledovali komentované krmení raků a raky také nakrmili. Každý našel něco, co ho bavilo. Exkurze se nám moc líbila a do Vodního domu se jistě ještě vrátíme.

12.9.2020

Vodní dům v Hulicích přivítal v pátek další ročníky z naší školy. Dozvěděli jsme se spoustu nových poznatků a byl čas i na vodní hrátky.

18.9.2020

Žáci 1.-3.třídy navštívili Vodní dům 18.9. a báječně si užili program Vodník Švihák.

 

Úniková hra o odpadech

V době karantény byla pro žáky připravena úniková hra o odpadech. Děti si nejprve o problematice třídění odpadu povídaly v třídnických hodinách a potom řešili únikovou hru na PC. Většina byla úspěšná a podařilo je jim odemknout všechny zámečky. Odměnou jim bylo video s krásami naší země.

Venkovní hry

Když jsme byli všichni doma na distanční výuce, jsme se snažili děti vylákat ven za pomoci venkovních her.

První z nich byla zaměřena na dopravní výuku. Děti musely najít značky podle mapy, napsat jejich jméno a zároveň luštily. Pokud vše správně splnily, odhalily tajenku. Mimo to také monitorovaly nebezpečná místa v obci a pak si o nich povídaly v hodinách prvouky a vlastivědy.

Druhá hra provedla účastníky po památkách a místech spojených s legendou o svatém Vojtěchovi. Hra vznikla společnou rukou učitelů naší školy. Začínala u školy a vedla přes hřbitov, okolo zámku až ke kapličce na vrších. Po cestě čekalo na děti 5 úkolů-z češtiny, matematiky, angličtiny, vlastivědy a výtvarné výchovy. Správné odpovědi pak odemkly zámečky v Google classroom a na účastníky čekala odměna-1 z prvouky, vlastivědy nebo tělocviku.

Poslední venkovní hra vznikla ku příležitosti Dne Země. Ten slavíme 22.4. Děti si prošly trasu a správná řešení jim přinesla tajenku, kterou odeslali svojí paní učitelce. Při cestě se dozvěděly, proč se Den Země slaví, od kdy, také kolik zemí ho slaví a další zajímavé věci.

Zimní výzvy

V zimě jsme si také zkusili dvě výzvy. První z nich byla „kartáčková výzva“. Děti měli změřit, kolik vody proteče, kdyby jí nechali zapnutou po celou dobu čištění zubů. A kolik vody tedy ušetří za týden, pokud jí budou vypínat. Děti se do řešení vrhly s velkou vervou a dokonce přišly na ekologický způsob. Změřily kolik vody proteče za 10 vteřin, potom změřily čas, po který si čistí zuby a čísla vynásobily. Rekordman by za týden ušetřil 740 litrů vody!

Druhá výzva byla „upcycling challenge. Děti měly najít něco, co by už jinak vyhodily a najít tomu nové využití. Děti byly velice kreativní a vznikla velmi pěkná „dílka“.

Kampaň obyčejného hrdinství

Na jaře jsme se zapojili do kampaně obyčejného hrdinství.

Jak říká organizátor:

Kampaň obyčejného hrdinství je určena pro Ekoškoly (a nejen je) v České republice. Jejím cílem je zapojit co nejširší komunitu z jejich okolí do aktivit, které podporují udržitelný způsob života jednotlivců, domácností i organizací! Kampaň dává návod, jak začít hlavně u sebe. 

Zapojené školy a organizace mají za úkol během jednoho vybraného týdne aktivizovat co nejvíce lidí do plnění výzev (1 nebo více, záleží na každém jednotlivci). Zapojení účastníci se mají snažit vybrané výzvy plnit během celého týdne! Po uplynutí tohoto času dojde ke sběru výsledků a vyhodnocení dopadu.

Obyčejné hrdinství je o "malých" výzvách a omezeních v každodenním životě a také o tréningu aktivního občanství (zapojte do organizování kampaně vaše děti z Ekotýmů, oddílů, rodin nebo ze školy). Pokud chceme opravdu něčeho dosáhnout, tak bez aktivizace společnosti a tlaku na naše představitele se to nestane (naučme to sebe, naše děti i naše okolí) - využijte kampaň jako trénink schopností a dovedností, které k tomu vedou.

V rámci přispění v boji proti klimatickým změnám může každá škola zvýšit dopad kampaně informováním účastníků, že tyto činy (výzvy z kampaně) mají hlavně osobní a morální dopad v místě, kde žijí. V boji proti klimatickým změnám je však třeba být aktivní na úrovni domácnosti, obce a státu.

Kampaň proběhla od 19.4.-23.5. My jsme se účastnili hned v prvním týdnu a oproti instrukcím jsme kampani věnovali dva týdny, protože v té době byla rotační výuka a děti jsme vídali jednou za 14 dní.

Některou z výzev si nakonec vybralo 212 účastníků. To znamená, že někteří se účastnili více výzev a také zapojovali členy svých rodin.

Do první výzvy-zasaď rostlinu, se zapojilo 60 účastníků. Celkem zasadili 450 rostlin (z toho 33 stromů). Všechny rostliny pak absorbují 194,7 kg CO2 za rok!!! Ponejvíce byly vysázeny ovocné stromy v zahradách našich žáků.

Do druhé výzvy-využívej ekodopravu, se zapojilo celkem 14 osob, které celkem ujely 447km. Tím ušetřili 57,7 kg CO2 celkem, každý účastník pak 4,1 kg CO2.

Třetí výzva-buď venku, byla druhá nejpopulárnější, zapojilo se 48 osob, které nakonec venku strávily neuvěřitelných 959 hodin. To je v průměru 20 hodin na jednoho. Za stejnou dobu by pavouk (pracovně nazývaný Zátopek), který by se pohyboval stejnoměrnou maximální rychlostí, ulezl 6519,8 km.

Udělat něco pro ostatní se rozhodlo 7 žáků, kteří vyrobili 12 tašek a 3 opakovatelně použitelné sáčky.

Zastavit letákovou epidemii se rozhodlo 23 účastníků, polepili 25 schránek a ušetřili tím 719 kg letáků.

Den pro sebe si vybralo 36 účastníků a my jen doufáme, že si ho náležitě užili.

Celkově jsme naší výzvou ušetřili 776 kg CO2, což je průměrně 3,6 kg na účastníka. A 35 stromů může spotřebovávat CO2 ze vzduchu a čistit ho tím, protože my ho díky naší poučené činnosti už nevytvoříme.

Kampaň měla velký ohlas u dětí i dospělých a určitě se zapojíme i příští rok.

Ekotým

V tomto školním roce byla také obnovena činnost Ekotýmu

V ekotýmu jsou volení zástupci ze všech tříd od třetí třídy. Primárně se má zabývat ekologizací provozu školy. Celkem jsme se sešli 5x. V září jsme se stihli seznámit a říci si, co je to ekotým a co bychom asi měli/chtěli v následujícím školním roce dělat. Také jsme si rozdali role. Bohužel jsme pak měli dlouhou odmlku, protože jsme se nejprve nesměli míchat a pak už jsme byli všichni na online výuce.

Tam jsme se sešli 3x, nejprve jsme si zopakovali, co je ekotým a také jsme si zvolili našeho maskota. Je to kulíšek nejmenší. Na dalších setkáních jsme si pouštěli o kulíškovi videa, také jsme upravili náš erb a kulíška jsme si nakreslili. Anička připravila pro všechny o kulíškovi prezentaci. Také jsme vytvářeli jamboard o ideální škole. Co by nemělo v ideální škole chybět, o tom se strhla vášnivá debata.

V čase vymezeném ekotýmu jsme hlavně diskutovali témata, která nás pálila-odpadky v obci, zvíře na školní zahradu nebo zvířata do tříd. Hledali jsme možná řešení. Rozhodli jsme se monitorovat místa s odpadky a pak je využít při úklidových akcích. Někteří žáci zjišťují podrobnosti o chovu zvířat na školní zahradě a ve třídách. I když nejpopulárnější bylo prase, myslím, že se spokojíme s rosničkou o jejímž chovu zatím zjišťujeme informace.

Na posledním ekotýmu jsme shrnuli naši činnost a připravili plán pro další školní rok.

Datum vložení: 17. 12. 2021 20:10
Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2021 20:11
Autor: Správce Webu

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátky a výročí

Svátek má Rudolf

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:237
TÝDEN:718
CELKEM:487439

Online zápis do 1.třídy

banner