Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí. Byla založená v roce 1886. Poskytuje základní vzdělání žákům v 1. - 9. postupném ročníku. Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk), Čelákovice (okres Praha – východ), Český Brod, Bříství (okres Kolín), Starý Vestec (okres Nymburk), Lysá nad Labem a Milovice (okres Nymburk).


"Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat."

(J.A.Komenský)

14.10.2020

Oficiální výukové prostředí a komunikační kanály

Distanční výuka (DisV) na naší škole má oficiální výukové prostředí pro žáky Google suite - Učebna - Meet. Oficiální komunikační kanál pro rodiče je Komens - Bakaláři a Výuka - třídní kniha - domácí úkoly. Dle domluvy mohou vyučující posílat zprávy i mailem. Online výuka včetně třídnických hodin se řídí novým distančním rozvrhem, který žáci obdrželi. U mladších dětí prosíme o součinnost při přihlašování do Učebny a na Meet. Na obědy mají žáci v době distanční výuky nárok za dotovanou cenu, tj. do 23.10.​ V případě zájmu o obědy kontaktujte ředitelku jídelny P.Jírovou. V případě dotazů na DisV pište třídním učitelkám.

Detail

14.10.2020

Žádost na ošetřovné na ePortálu ČSSZ

Vážení rodiče, vzhledem k připravované změně zákona nebude nově potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy. ČSSZ připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Prohlášení o uzavření školy včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Vyplněnou žádost pak předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy a poté žádost v elektronické podobě zašle příslušné OSSZ. https://www.mpsv.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

Detail

13.10.2020

Návod na Google suite

Jak se dostat do aplikace nazvané Učebna na Googlu je názorně popsáno v příloze.

Detail

13.10.2020

Odkaz na výukové programy a ČTedu

V příloze je odkaz na dětmi oblíbené výukové programy na PC.

Detail

13.10.2020

Nařízení vlády od 14.10.2020

Vážení rodiče, přes všechny naše snahy udržet prezenční výuku, včera vláda rozhodla o uzavření základních škol včetně školní družiny od 14.10. – 1.11.2020. Od 14.10.-23.10. 2020 přejdeme na tzv. distanční výuku (DisV). Připomínám, že od 1.9.2020 je DisV povinná pro všechny žáky a v případě nemoci dítěte je nutné jej omluvit klasickým způsobem co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů od počátku nemoci. Absence žáků se započítává do omluvených/neomluvených hodin na vysvědčení a práce z DisV se hodnotí a rovněž se započítává do klasifikace. Žáci 1.-2.tříd se budou učit většinou bez použití počítače. Vyučující budou zasílat úkoly přes Bakaláře a případně i mailem. Bližší informace Vám pošle třídní učitelka. Žáci od 3.-9.třídy se budou vyučovat s použitím PC/notebooku. Pokud potřebuje Vaše dítě zapůjčit notebook, kontaktujte zástupkyni ředitelky školy za účelem sepsání smlouvy o výpůjčce a zapůjčení školního notebooku, tel.736 285 958. Vyučující budou zasílat úkoly přes Bakaláře (výuka, třídní kniha, domácí úkoly) a žákům do aplikace Učebna Google, kam budou žáci zadanou práci odevzdávat, pokud ji nebudou psát do sešitu. Rozvrh hodin DisV, způsob přihlášení a přístupové údaje na žákovský mail obdrží žáci od třídní učitelky. Bližší informace Vám pošle třídní učitelka. V příloze najdete odkazy na informace z MŠMT a výukové programy. Na obědy mohou žáci do školní jídelny docházet. Kontaktujte ředitelku ŠJ P.Jírovou. Děkuji Vám za spolupráci, přeji hodně sil a hlavně pevné zdraví. Mgr. Yveta Hrušková

Detail

11.10.2020

Opatření ředitelky školy od 12.10. na 1.stupni

Vážení rodiče, v naší škole se vyskytla pozitivně testovaná osoba na covid-19. Tato třída má s okamžitou platností karanténu a distanční výuku, přestože celý 1. stupeň a polovina 2. stupně má zatím běžnou prezenční výuku. Na 1.st. bude omezen tělocvik, roušky ve třídě se souhlasem rodičů, viz dopis prevence v příloze.

Detail

08.10.2020

Nová opatření vlády od 12.10.

Vážení rodiče, v příloze naleznete informace o nových opatřeních ve škole. Kroužky budou od 12.- 25.10. zrušeny. Na den 26. + 27.10. MŠMT vyhlásilo pro všechny žáky volno. Na 2.st. je výuka omezena na střídání tříd v prezenční a distanční výuce. Vzhledem k rozdílům ve výuce na 2.st. vám bližší informace o rozvrhu zašlou třídní učitelé konkrétní třídy. Doporučuji rodičům mladších žáků, aby zvážili nošení roušek u svých dětí i během vyučování na 1.st., neboť šíření nákazy covid-19 se v posledních dnech rapidně zvýšilo. Děkujeme za spolupráci a přejeme hlavně zdraví.

Detail

01.10.2020

Nouzový stav

Opatření školy: 1/ Povinné roušky ve společných prostorách pro všechny žáky, na 2.st. i v učebnách, ve školní družině, při spojování tříd, na kroužku,… 2/ Hudební výchova a další vyučovací předměty probíhají bez zpěvu. 3/ Tělesná výchova/sportovní hry na 2.st. probíhají formou pohybových aktivit venku; doporučujeme v den tělocviku sportovní oblečení a obuv. 4/ Školní kroužky - max. počet 10 žáků ve skupině a použití roušek. 5/ Akce školy (např. jarmark, divadla,…) jsou do odvolání zrušeny. 6/ Pronájmy tělocvičny jsou do odvolání zrušeny. https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Detail

25.09.2020

VOLBA POVOLÁNÍ

Vážení rodiče, milí deváťáci, v přílohách naleznete rady k volbě povolání, informace o SŠ a přijímacích zkouškách.

Detail

20.09.2020

Opatření MZd od 18.9.

Vážení rodiče, od 18.9. je opět zavedena povinnost nošení roušek při vyučování (kromě Tv) na 2.st. Ředitelka školy doporučuje rodičům, aby zvážili možnost nošení roušek při výuce u svých dětí i na 1.stupni. Děkujeme za pochopení.

Detail

02.09.2020

Přerušení provozu MŠ 10.9.2020

Oznamujeme přerušení provozu MŠ ve čtvrtek 10.9.2020.

Detail

03.06.2020

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Detail

20.05.2020

Přerušení provozu MŠ

Ve středu 27.5.2020 bude mateřská škola uzavřena z důvodu odstávky el.proudu. V provozu nebude ani školní jídelna. Děkujeme za pochopení.

Detail

17.05.2020

Možnost nahlédnutí do spisu

Zápis do MŠ - možnost nahládnutí do spisu a seznámení s výsledky dne 18. a 20.5.

Detail

05.05.2020

Pokyny k provozu MŠ v období do konce šk. roku 2019/20

v souvislosti se stávající epidemiologickou situací, na základě hygienických pokynů pro školy a školská zařízení vydaných MŠMT a po dohodě se zřizovatelem naší mateřské školy připravujeme od 25.5.2020 opětovné otevření mateřské školy. Pro provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 jsou stanoveny provozní podmínky na rámec standardních podmínek a předpisů. Prosíme věnujte pozornost informacím v přiložených souborech.

Detail

27.04.2020

Elektronický zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/21 bude probíhat v termínu 4.5.-7.5.2020 elektronicky. Pro přihlášení použijte následující odkaz www.elektronickypredzapis.cz. Na stránce je třeba se zaregistrovat a přihlásit, následně postupujte dle pokynů v systému. V případě potíží nás kontaktujte na tel: 739 650 103.

Detail

17.04.2020

Informace k zápisu do mateřské školy na šk. rok 2020/21

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí v MŠ. Zápis proběhne elektronicky prostřednictvím webových stránek v období od 4.5. do 6.5.2020. Zákonní zástupci vyplní online přihlášku, podepsaná přihláška musí být následně zaslaná buď datovou schránkou rd8man9 nebo emailem s elektronickým podpisem na adresu reditelka@skolaprerovnl.cz nebo poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 112, 289 16, případně vhozena do poštovní schránky u hlavního vchodu do ZŠ nejpozději do 7.5.2020 do 20 hodin. Odkaz na elektronickou přihlášku a informace popisující postup vyplnění elektronické přihlášky bude včas zveřejněn.

Detail

15.04.2020

Stanovení úplaty za duben 2020

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci, kdy došlo k uzavření mateřské školy na celý měsíc, odpouští ředitelka školy úplatu za měsíc duben. Bližší informace v příloze.

Detail

20.03.2020

Důležité oznámení

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od 23.3.2020 do odvolání Vážení rodiče, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie se vedení školy dohodlo se zřizovatelem, že mateřská škola bude nadále uzavřena po dobu mimořádných opatření vyhlášené vládou ČR. V této době budou v celé budově prováděny opravné a sanitární práce. Děkujeme za pochopení. Mgr. Yveta Hrušková V Přerově nad Labem dne 20.3.2020

Detail

29.10.2020 - 30.10.2020

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny

Detail

04.11.2020

Dopravní hřiště Nymburk - 4.ročník

Dopravní hřiště Nymburk - 4.ročník

Detail

09.11.2020

Divadýlko v MŠ

Skřítci, víly, obři

Detail

14.10.2020

Les ve škole - 1.ročník

Les ve škole - 1.ročník

Les ve škole - 1.ročník

Detail

14.10.2020

Matýskův obchod - 1.ročník

Matýskův obchod - 1.ročník

Matýskův obchod - 1.ročník

Detail

14.10.2020

Vodní dům Hulice 1.ročník

Vodní dům Hulice 1.ročník

Vodní dům Hulice 1.ročník

Detail

14.10.2020

Sportovní den v 1.třídě

Sportovní den v 1.třídě

Sportovní den v 1.třídě

Detail

14.10.2020

Ve třídě u prvňáčků

Ve třídě u prvňáčků

Ve třídě u prvňáčků

Detail