Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí. Byla založená v roce 1886. Poskytuje základní vzdělání žákům v 1. - 9. postupném ročníku. Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk), Čelákovice (okres Praha – východ), Český Brod, Bříství (okres Kolín), Starý Vestec (okres Nymburk), Lysá nad Labem a Milovice (okres Nymburk).


"Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat."

(J.A.Komenský)

16.11.2018

Omluva ČEZ

Omluva ČEZ

Detail

06.11.2018

Informace ke konání LVK Portášky 3.2.2019-8.2.2019

Informace ke konání LVK Portášky

Detail

26.10.2018

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2018

V pondělí a v úterý 29.-30.10. jsou podzimní prázdniny pro žáky. Mateřská škola je v provozu.

Detail

18.10.2018

Přerušení dodávky elektrické energie 24.10.2018

Přerušení dodávky elektrické energie 24.10.2018

Detail

01.10.2018

Seznam otevřených kroužků pro školní rok 2018_2019

Seznam otevřených kroužků pro školní rok 2018_2019

Detail

19.09.2018

Zlevněné jízdné

Metodický pokyn pro slevy jízdného pro žáky od 1.9.2018.

Detail

04.09.2018

Kroužky školní rok 2018/2019

Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019

Detail

23.08.2018

Dodatečný zápis do družiny a vyplnění zápisních lístků

Vážení rodiče, v úterý 28.8.od 8 - 12h a ve čtvrtek 30.8.od 12 - 15h bude možnost vyplnění zápisních lístků a dodatečný zápis do školní družiny. Bližší informace podá vedoucí ŠD Jitka Jechová.

Detail

16.07.2018

Upozornění pro rodiče

Kancelář školy je uzavřená od 17.7. - 17.8.2018 z důvodu dovolené zaměstnanců ZŠ. V nutném případě kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Jitku Milaniakovou (tel.736 285 958) nebo pište na adresu zakladni.skola@prerovnl.cz. Děkujeme za pochopení.

Detail

07.06.2018

Umístění ve výtvarné soutěži + foto

V okresní soutěži Požární ochrana očima dětí se i letos umístily naše děti na předních místech:

Detail

16.11.2018

Tvořivá dílnička rodičů s dětmi (MŠ)

Srdečně zveme na tvořivou dílničku, na které budeme vyrábět výrobky určené k prodeji na jarmarku (např. zdobení perníčků, dekorace z chvojí, papírové ozdoby atd.) KDY: ve středu 28.listopadu 2018 od 16:30 h Jarmark se koná po slavnostním rozsvícení vánočního stromečku v pátek 30.listopadu 2018.

Detail

14.11.2018

Změna termínu divadelního představení

Divadelní představení plánované na pátek 16.11.2018 se z organizačních důvodů na straně divadelní společnosti Kozlík překládá ná pátek 23.11.2018. Pozor - začátek již v 8:15 h

Detail

18.10.2018

Odstávka elektrické energie - středa 24.10.2018

Ve středu 24.10.2018 je nahlášena odstávka elektrického proudu. Mateřská škola bude v provozu, ale není možné zajistit přípravu teplého oběda. Dětem bude připraven oběd ve formě obložené housky/pečiva. Pokud je pro vás toto řešení přijatelné, nahlaste zájem třídní učitelce. Do úterý je třeba znát počet dětí, které se ve středu budou stravovat, z důvodu zajištění dodávky pečiva. Děkujeme za pochopení

Detail

05.10.2018

Zamykání lesa - pěší výlet

V úterý půjdeme s dětmi ze tříd Včelky a Motýlci zamykat les. Odchod z MŠ plánujeme v 8:30 h, s sebou batůžek a pití, svačinu bereme ze školní jídelny, návrat na oběd.

Detail

17.09.2018

Zápis ze třídních schůzek ze dne 12.9.2018

V příloze najdete zápis ze třídních schůzek MŠ. Pro jistotu ještě uvádím přehled VS pro platby v mateřské škole Platby možno provádět v kanceláři ZŠ u p. Tržické nebo převodem na účet č. 235040437/0300 s následujícími variabilními symboly:  Úplata za vzdělávání (školkovné): VS 1313  Divadélka: VS 1515  Fond předškoláka: VS 1010 U platby uvádějte do zprávy pro příjemce jméno dítěte, příp. účel platby, pokud neuvedete VS.

Detail

07.09.2018

"Cestou potravin" - pěší výlet - třída Včelky

KDY: ve středu 12.9.2018 V rámci projektu Cesty potravin –strava globálně a lokálně, který je pořádán vzdělávací institutem VISK pro MŠ a 1. třídy ZŠ, se vydáme do Zahrady v Chaloupkách, kde se děti dozví něco o přírodních zahradách a jejich obyvatelích, pěstování a zpracování ovoce a zeleniny, o práci zahradníka a včelaře během roku. Cena programu: 50,- Kč/dítě (vybírá třídní učitelka) Odchod z MŠ v 8:30 h – svačinu bereme ze školní jídelny, návrat na oběd. S sebou batůžek, lahvičku s pitím, pláštěnku

Detail

29.06.2018

Úplata za MŠ ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče, úplata za MŠ se zvyšuje ze 395,-Kč na 500,-Kč měsíčně. Pokud máte trvalé příkazy, prosím, změňte si částku od 1.9.2018. Děkujeme za pochopení.

Detail

13.06.2018

Prázdninový provoz MŠ

Vážení rodiče,

Detail

20.05.2018

Nahlédnutí do spisu

Vážení rodiče, děkujeme za účast na Zápisu do MŠ pro děti od 1.9.2018. V pátek dne 1.6.2018 budete mít možnost od 9 - 12h nahlédnout do spisu dle §38 a možnost vyjádřit se k podkladům dle §36 odst.3. Výsledky Zápisu dle Kritérií budou zveřejněny nejpozději 11.6.2018 na nástěnce MŠ a na webových stránkách MŠ.

Detail

26.04.2018

Pozvánka na zápis do mateřské školy

Srdečně zveme rodiče a děti k zápisu do naší mateřské školy, který se koná ve středu 16.5.2018 od 14 do 17 h v 1. patře mateřské školy.

Detail

21.11.2018

Konzultace o prospěchu žáků 2.-9.ročník, 16:00-18:00hod

Konzultace o prospěchu žáků 2.-9.ročník

Detail

21.11.2018

Třídní schůzka 1.ročník

Třídní schůzka 1.ročník

Detail

22.11.2018

Program primární prevence pro 5.ročník

Program primární prevence pro 5. ročník

Detail

23.11.2018

Etické dílny pro 3. a 4.ročník

Etické dílny

Detail

23.11.2018

Divadélko v MŠ - O neposlušných kůzlátkách

Divadélko v MŠ - divadelní společnost Kozlík

Detail

16.11.2018

Výstava Paměť národa

Výstava Paměť národa

Výstava Paměť národa

Detail

09.11.2018

Uctění památky českých legionářů

Uctění památky českých legionářů

Dnes nás přišel do školy navštívit nový pan starosta, Jiří Beneš, a společně jsme položili kytičku karafiátů k pamětní desce se jmény občanů Přerova nad Labem, kteří se z 1.světové války nevrátili. Žáci druhého stupně připravili několik zastavení, kde byly přečteny krátké zprávy z bojových front, a těmi pana starostu s paní ředitelkou provedli.

Detail

26.10.2018

Sázení lípy na počest 100.výročí republiky

Sázení lípy na počest 100.výročí republiky

V pátek 26.10. se v 9.30 na školní zahradu dostavili žáci a žákyně, zaměstnanci školy, zastupitel pan Jiří Beneš a několik prarodičů na slavnostní sázení lípy. Počasí nám přálo a lípu jsme úspěšně společnými silami zasadili. Děkujeme za lípu, byl to sponzorský dar. Přejeme si, aby rychle rostla a vytvořila na zahradě dětem stín.

Detail

25.10.2018

Žákovská konference ke 100.výročí republiky pro rodiče

Žákovská konference ke 100.výročí republiky pro rodiče

Ve čtvrtek 25.10. v 17 hodin žáci a žákyně od 1.-9.třídy předvedli vystoupení z projektového týdne svým rodičům. Žákovská konference se vydařila. V pátek 26.10. v 9.30 hodin zasadí žáci lípu na školní zahradě na počest 100.výročí vzniku naší republiky.

Detail

25.10.2018

Žákovská konference ke 100.výročí republiky pro žáky

Žákovská konference ke 100.výročí republiky pro žáky

Dne 25.10. dopoledne proběhla Žákovská konference ke 100.výročí republiky. Každá třída představila své vystoupení, čím se celý týden zabývala v projektovém vyučování. V podvečer žáci předvedou své výstupy rodičům. V pátek 26.10. v 9.30 zasadí žáci na školní zahradě lípu jako památku na 100. výročí vzniku našeho státu.

Detail