Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí. Byla založená v roce 1886. Poskytuje základní vzdělání žákům v 1. - 9. postupném ročníku. Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk), Čelákovice (okres Praha – východ), Český Brod, Bříství (okres Kolín), Starý Vestec (okres Nymburk), Lysá nad Labem a Milovice (okres Nymburk).


"Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat."

(J.A.Komenský)

01.10.2018

Seznam otevřených kroužků pro školní rok 2018_2019

Seznam otevřených kroužků pro školní rok 2018_2019

Detail

19.09.2018

Zlevněné jízdné

Metodický pokyn pro slevy jízdného pro žáky od 1.9.2018.

Detail

04.09.2018

Kroužky školní rok 2018/2019

Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019

Detail

23.08.2018

Dodatečný zápis do družiny a vyplnění zápisních lístků

Vážení rodiče, v úterý 28.8.od 8 - 12h a ve čtvrtek 30.8.od 12 - 15h bude možnost vyplnění zápisních lístků a dodatečný zápis do školní družiny. Bližší informace podá vedoucí ŠD Jitka Jechová.

Detail

16.07.2018

Upozornění pro rodiče

Kancelář školy je uzavřená od 17.7. - 17.8.2018 z důvodu dovolené zaměstnanců ZŠ. V nutném případě kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Jitku Milaniakovou (tel.736 285 958) nebo pište na adresu zakladni.skola@prerovnl.cz. Děkujeme za pochopení.

Detail

07.06.2018

Umístění ve výtvarné soutěži + foto

V okresní soutěži Požární ochrana očima dětí se i letos umístily naše děti na předních místech:

Detail

21.05.2018

GDPR

Vážení rodiče, v pátek 25.5.2018 vejde v platnost nařízení o zpracování osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR. Další informace najdete v záložce GDPR. Formuláře s informacemi pro zákonné zástupce k podpisu obdrží žáci v těchto dnech ve škole od třídní paní učitelky a vzhledem k tomu, že děti z 1.st. odjíždí na školu v přírodě, prosíme o návrat vyplněných formulářů do pátku 25.5.2018. Děkujeme za spolupráci.

Detail

17.05.2018

Zhodnocení akce: Květinový den

Ve středu 16.5. jsme se připojili k tisícům dobrovolníků, které ani špatné počasí neodradilo a přesto ve žlutých tričkách naši žáci vyrazili prodávat žluté kytičky na pomoc v boji proti rakovině. Děkujeme všem, kdo si od nás kvítek koupil a přispěl na dobrou věc. Vše jsme prodali a na konto Ligy proti rakovině Praha od nás z Přerova nad Labem putuje 5328 Kč. Jsme rádi, že má akce každoročně v naší obci takový ohlas.

Detail

26.04.2018

Poděkování za účast na koncertě

Vážení rodiče, děkujeme za účast na koncertě a za finanční příspěvek. Na hudební pomůcky se vybralo 2039,-Kč. Děkujeme všem dárcům! Fotografie z úspěšné akce si můžete prohlédnout ve Fotogalerii ZŠ 2017/2018.

Detail

13.04.2018

Multifunkční hřiště k pronájmu

Vážení občané, od 16.4. bude možné pronajmout si MF hřiště na školní zahradě. Zájemci mohou volat na 325 565 280.

Detail

05.10.2018

Zamykání lesa - pěší výlet

V úterý půjdeme s dětmi ze tříd Včelky a Motýlci zamykat les. Odchod z MŠ plánujeme v 8:30 h, s sebou batůžek a pití, svačinu bereme ze školní jídelny, návrat na oběd.

Detail

17.09.2018

Zápis ze třídních schůzek ze dne 12.9.2018

V příloze najdete zápis ze třídních schůzek MŠ. Pro jistotu ještě uvádím přehled VS pro platby v mateřské škole Platby možno provádět v kanceláři ZŠ u p. Tržické nebo převodem na účet č. 235040437/0300 s následujícími variabilními symboly:  Úplata za vzdělávání (školkovné): VS 1313  Divadélka: VS 1515  Fond předškoláka: VS 1010 U platby uvádějte do zprávy pro příjemce jméno dítěte, příp. účel platby, pokud neuvedete VS.

Detail

07.09.2018

"Cestou potravin" - pěší výlet - třída Včelky

KDY: ve středu 12.9.2018 V rámci projektu Cesty potravin –strava globálně a lokálně, který je pořádán vzdělávací institutem VISK pro MŠ a 1. třídy ZŠ, se vydáme do Zahrady v Chaloupkách, kde se děti dozví něco o přírodních zahradách a jejich obyvatelích, pěstování a zpracování ovoce a zeleniny, o práci zahradníka a včelaře během roku. Cena programu: 50,- Kč/dítě (vybírá třídní učitelka) Odchod z MŠ v 8:30 h – svačinu bereme ze školní jídelny, návrat na oběd. S sebou batůžek, lahvičku s pitím, pláštěnku

Detail

29.06.2018

Úplata za MŠ ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče, úplata za MŠ se zvyšuje ze 395,-Kč na 500,-Kč měsíčně. Pokud máte trvalé příkazy, prosím, změňte si částku od 1.9.2018. Děkujeme za pochopení.

Detail

13.06.2018

Prázdninový provoz MŠ

Vážení rodiče,

Detail

20.05.2018

Nahlédnutí do spisu

Vážení rodiče, děkujeme za účast na Zápisu do MŠ pro děti od 1.9.2018. V pátek dne 1.6.2018 budete mít možnost od 9 - 12h nahlédnout do spisu dle §38 a možnost vyjádřit se k podkladům dle §36 odst.3. Výsledky Zápisu dle Kritérií budou zveřejněny nejpozději 11.6.2018 na nástěnce MŠ a na webových stránkách MŠ.

Detail

26.04.2018

Pozvánka na zápis do mateřské školy

Srdečně zveme rodiče a děti k zápisu do naší mateřské školy, který se koná ve středu 16.5.2018 od 14 do 17 h v 1. patře mateřské školy.

Detail

17.03.2018

Upozornění na streptokokovou infekci

Vážení rodiče,

Detail

06.03.2018

Termín zápisu do 1. třídy a zápisu do MŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ se koná 11. dubna 2018 v odpoledních hodinách - bližší informace budou zveřejněny později. Zápis do MŠ se koná ve středu 16. května 2018 od 14:00 h do 17:00 h. Bližší informace a formuláře budou zveřejněny na webových stránkách v průběhu měsíce dubna.

Detail

19.10.2018

Muzeum hraček Mělník

Muzeum hraček Mělník. Odjezd od autobusem v 7:41 směr Lysá nad Labem, návrat do 13:00 hodin.

Detail

23.10.2018

Workshop s Klárou Smolíkovou

Workshop s Klárkou Smolíkovou a Jiřím Procházkou. V rámci projektového týdne Mediální výchova, který věnován ke 100. výročí založení republiky. Hrazeno z prostředků školy.

Detail

25.10.2018

Divadlo v MŠ - Pohádka o písničce

Divadlo Harmonika - začátek v 9:00 h

Detail

25.10.2018

Divadlo Harmonika 1.třída

Pohádka o písničce

Detail

26.10.2018

Žákovská konference pro rodiče žáků ZŠ

Žákovská konference pro rodiče žáků ZŠ k zakončení projektového týdne Mediální výchova a Výchova demokratického občana věnovaná 100. výročí založení republiky. Začátek 17:00 hodin v budově ZŠ. Po skončení konference bude zasazen strom republiky.

Detail

10.10.2018

1.třída

1.třída

Prvňáčkové mají již za sebou první měsíc školy. Všichni jsou moc šikovní a tento týden je nejvíce bavilo poznávání zeleniny. Úroda ze zahrádek jejich maminek i babiček byla pestrá a rozpoznat jednotlivé druhy jim nedělá už vůbec žádné problémy. Písmenka a číslice, které se dosud naučili, bez problémů poznají a všichni se už těší, až si přečtou první knížku. Velkou přestávku využijí k pobytu na školní zahradě, kde si užijí dost pohybu, a pak se opět vrhnou na učení.

Detail

01.10.2018

Projektový den - Multikulturní výchova

Projektový den - Multikulturní výchova

Prezentace zážitků z prázdnin, cestování, kultura států.

Detail

28.06.2018

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Beseda o první pomoci

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Beseda o první pomoci

Prázdniny se už kvapem blíží a abychom se vyvarovali nebezpečí a nástrah, která nás mohou potkat, zopakovali jsme si všichni během středečního dopoledne zásady poskytování první pomoci. Vyzkoušeli jsme si ošetření poraněného kolena, zlomené nohy nebo ruky. Na prázdniny jsme tedy připraveni.

Detail

28.06.2018

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Cvičná evakuace

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Cvičná evakuace

Ve středu 27.6. v 8hodin se rozezněl ve škole zvon, který všem oznámil cvičnou evakuaci. Žáci i učitelé s dalšími zaměstnanci rychle opouštěli třídy a budovu školy. Letos v rekordním čase: 00:48:87.

Detail

26.06.2018

Školní akademie - Pro rodiče

Školní akademie - Pro rodiče

Školní akademie pro rodiče

Detail