Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí. Byla založená v roce 1886. Poskytuje základní vzdělání žákům v 1. - 9. postupném ročníku. Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk), Čelákovice (okres Praha – východ), Český Brod, Bříství (okres Kolín), Starý Vestec (okres Nymburk), Lysá nad Labem a Milovice (okres Nymburk).


"Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat."

(J.A.Komenský)

11.08.2020

Organizace školního roku 2020/20201

Přehled prázdnin. Ředitelské volno je plánováno na pondělí 16.11.2020.

Detail

07.07.2020

Informace třídní učitelky pro rodiče budoucích prvňáčků

Dopis pro rodiče budoucích prvňáčků.

Detail

23.06.2020

Organizace předávání vysvědčení a poděkování za spolupráci

V pátek 26.6.2020 se v časovém rozmezí 7.15 – 7.45 budou scházet žáci před školou. Přesný čas vám oznámí třídní učitelka, která si děti v určený čas vyzvedne a odvede do třídy, kde žákům předá vysvědčení. Do budovy děti smí pouze s rouškou a nově příchozí děti s podepsaným čestným prohlášením! Výjimečně se v tento den žáci nepřezouvají. Obědy jsou automaticky odhlášeny všem dětem, kdo zůstává v družině, musí si oběd přihlásit do 25.6. Provoz družiny je pro přihlášené děti od 8.30 do 13.30 hodin. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena do 30.6. v ředitelně, od 1.7. v kanceláři školy k vyzvednutí pouze v úředních hodinách. Děkujeme rodičům za celoroční spolupráci, která vlivem nouzového stavu byla skutečně mimořádná a přejeme vydařené prázdniny a 1.9. se budeme těšit na viděnou! Za kolektiv ZŠ Mgr. Yveta Hrušková

Detail

23.06.2020

Co žákům na 2.stupni nejvíce chybělo a co se naučili?

Co žákům na 2.stupni nejvíce chybělo a co se naučili?

Detail

23.06.2020

Výsledky dotazníku distanční výuky 2.stupeň

Výsledky dotazníku distanční výuky 2.stupeň

Detail

23.06.2020

Výsledky dotazníku distanční výuky 1.stupeň

Výsledky dotazníku distanční výuky 1.stupeň

Detail

23.06.2020

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, blíží se konec školního roku a je čas bilancování. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 bylo jedinečné. Nastala nová situace pro nás pro všechny. Posíláme vám k vyplnění krátký dotazník, abychom zjistili, co se nám podle vás povedlo a co je třeba zlepšit. Předem děkujeme za vaši zpětnou vazbu a přejeme krásné léto. Mgr. Yveta Hrušková

Detail

11.06.2020

Malý zápis do 1.třídy

Pro budoucí prvňáčky jsme připravili tzv. malý zápis do 1.třídy. Proběhne bez přítomnosti rodičů dne 22.6.2020 od 12.30 - 14.00 v době pobytu dítěte v mateřské škole. Informace k organizaci výuky v 1.třídě a dotazníky k vyplnění obdrží rodiče v mateřské škole. Děkujeme za pochopení.

Detail

11.06.2020

Pravidla hodnocení žáků do konce školního roku 2019/2020

Výuka ve 2. pololetí šk.roku 2019/2020 od 11.3.2020 probíhá nestandardním způsobem tzv. vzdělávání na dálku, proto MŠMT vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci 2. pololetí. Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem má vydaná pravidla hodnocení jako přílohu školního řádu, kterou schválila školská rada, a podle které postupuje.

Detail

08.06.2020

Přihláška na Další cizí jazyk

Vážení rodiče, v příloze naleznete přihlášku pro Vaše dítě na druhý cizí jazyk. Vyučujícím bude Mgr. Aleš Kepart. Vyplněnou přihlášku můžete poslat po dítěti nebo elektronicky do 12.6.2020.

Detail

03.06.2020

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Detail

20.05.2020

Přerušení provozu MŠ

Ve středu 27.5.2020 bude mateřská škola uzavřena z důvodu odstávky el.proudu. V provozu nebude ani školní jídelna. Děkujeme za pochopení.

Detail

17.05.2020

Možnost nahlédnutí do spisu

Zápis do MŠ - možnost nahládnutí do spisu a seznámení s výsledky dne 18. a 20.5.

Detail

05.05.2020

Pokyny k provozu MŠ v období do konce šk. roku 2019/20

v souvislosti se stávající epidemiologickou situací, na základě hygienických pokynů pro školy a školská zařízení vydaných MŠMT a po dohodě se zřizovatelem naší mateřské školy připravujeme od 25.5.2020 opětovné otevření mateřské školy. Pro provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 jsou stanoveny provozní podmínky na rámec standardních podmínek a předpisů. Prosíme věnujte pozornost informacím v přiložených souborech.

Detail

27.04.2020

Elektronický zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/21 bude probíhat v termínu 4.5.-7.5.2020 elektronicky. Pro přihlášení použijte následující odkaz www.elektronickypredzapis.cz. Na stránce je třeba se zaregistrovat a přihlásit, následně postupujte dle pokynů v systému. V případě potíží nás kontaktujte na tel: 739 650 103.

Detail

17.04.2020

Informace k zápisu do mateřské školy na šk. rok 2020/21

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí v MŠ. Zápis proběhne elektronicky prostřednictvím webových stránek v období od 4.5. do 6.5.2020. Zákonní zástupci vyplní online přihlášku, podepsaná přihláška musí být následně zaslaná buď datovou schránkou rd8man9 nebo emailem s elektronickým podpisem na adresu reditelka@skolaprerovnl.cz nebo poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 112, 289 16, případně vhozena do poštovní schránky u hlavního vchodu do ZŠ nejpozději do 7.5.2020 do 20 hodin. Odkaz na elektronickou přihlášku a informace popisující postup vyplnění elektronické přihlášky bude včas zveřejněn.

Detail

15.04.2020

Stanovení úplaty za duben 2020

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci, kdy došlo k uzavření mateřské školy na celý měsíc, odpouští ředitelka školy úplatu za měsíc duben. Bližší informace v příloze.

Detail

20.03.2020

Důležité oznámení

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od 23.3.2020 do odvolání Vážení rodiče, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie se vedení školy dohodlo se zřizovatelem, že mateřská škola bude nadále uzavřena po dobu mimořádných opatření vyhlášené vládou ČR. V této době budou v celé budově prováděny opravné a sanitární práce. Děkujeme za pochopení. Mgr. Yveta Hrušková V Přerově nad Labem dne 20.3.2020

Detail

16.03.2020

Informace k vystavení žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Vážení rodiče, formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení vám bude vystaven na základě požadavku zákonného zástupce zaslaného na e-mail hospodarka@skolaprerovnl.cz V e-mailu uveďte jméno dítěte, na které má být ošetřovné čerpáno, a datum jeho narození. Potvrzený formulář vám bude naskenovaný odeslán elektronicky. Osobní vyzvednutí je možné pouze po předchozí dohodě. Děkujeme za dodržování uvedeného postupu.

Detail

14.03.2020

Opatření provozu MŠ - uzavření od 16.3. do pondělí 23.3. včetně

Bližší informace v přiloženém dokumentu

Detail

22.06.2020

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy

Detail

04.06.2020

Prvňáci v červnu

Prvňáci v červnu

Prvňáci v červnu

Detail

11.03.2020

Prvňáci v březnu

Prvňáci v březnu

Prvňáci v březnu

Detail

02.03.2020

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Detail

14.02.2020

Školní kolo olympiády v AJ

Školní kolo olympiády v AJ

Školní kolo olympiády v AJ

Detail