Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí. Byla založená v roce 1886. Poskytuje základní vzdělání žákům v 1. - 9. postupném ročníku. Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk), Čelákovice (okres Praha – východ), Český Brod, Bříství (okres Kolín), Starý Vestec (okres Nymburk), Lysá nad Labem a Milovice (okres Nymburk).


"Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat."

(J.A.Komenský)

12.01.2021

Sbírka pro ZOO Chleby a Huslík

Sbírka pro ZOO Chleby a Huslík

Detail

12.01.2021

Výsledky dotazníku distanční výuky 2.stupeň prosinec 2020

Výsledky dotazníku distanční výuky 2.stupeň prosinec 2020

Detail

12.01.2021

Výsledky dotazníku distanční výuky 1.stupeň prosinec 2020

Výsledky dotazníku distanční výuky 1.stupeň prosinec 2020

Detail

07.01.2021

Informace k provozu školy od 11.1.

Vážení rodiče, vláda rozhodla o prodloužení stávajících opatření a omezení provozu základních škol do 22.1.2021. Tzn., že prezenční výuka se bude týkat pouze žáků 1.a 2.třídy. Žáci od 3.-9.třídy mají povinnou distanční výuku. Od 11.1. bude změněn rozvrh hodin distanční výuky ve všech třídách a bude připraven i na případnou rotační výuku. Bude se řídit rozpisem vyučovacích hodin v naší škole. Třídní učitelky Vám nový rozvrh DisV od 11.1. i rozpis vyuč. hodin pošlou. Výpis vysvědčení žáci obdrží dle opatření MŠMT viz předchozí příloha. Známky budou zveřejněny v systému Bakaláři nejpozději do 28.1.2021. Konání lyžařského výcviku je zatím nemožné, čekáme na vývoj epidemiologické situace. Mateřská škola je v provozu. Přeji vám všem hodně zdraví a trpělivosti s distanční výukou. Mgr. Yveta Hrušková

Detail

07.01.2021

Informace z MŠMT ohledně vysvědčení a přijímacích zkoušek

Vážení rodiče, v příloze najdete informace z MŠMT ohledně vysvědčení a přijímacích zkoušek.

Detail

28.12.2020

Informace k provozu školy od 4.1.2021 - Vláda rozhodla o prodloužení stávajících opatření do 22. ledna

Vážení rodiče, v pondělí 4.1.2021 se budou prezenčně vyučovat pouze žáci 1.třídy (příchod do šatny v 7.20) a žáci 2.třídy (příchod do šatny v 7.25). Výuka se bude konat za určitých hygienických podmínek (desinfekce, roušky, homogenní skupiny). Dítě má mít denně čistou roušku a náhradní čistou roušku v igelitovém sáčku. Výuka v 1. i v 2.třídě bude probíhat podle původního rozvrhu od 1.9. Na oběd i do družiny budou děti chodit odděleně. Místo tělocviku bude vycházka a při hudební výchově budou zařazeny poslechové činnosti stejně jako od 18.11. Informace MŠMT k průběhu výuky od 4.1., PES pro školy a bližší informace k provozu naší školy naleznete na webových stránkách školy www.skolaprerovnl.cz. Ostatní třídy (3.-9.tř.) se vrací k povinné distanční výuce podle rozvrhu, který byl k tomuto účelu vytvořen a zašlou vám jej třídní učitelky. Případné změny v rozvrhu či v organizaci výuky Vám budou zaslány prostřednictvím Bakalářů a na požádání tř.uč. e-mailem.

Detail

14.12.2020

Vánoční prázdniny od 21.12.2020

Vážení rodiče, z médií jsme se dozvěděli, že vánoční prázdniny začínají již 21.12.2020, tzn., že naposledy půjdou děti do školy v pátek 18.12., kdy budou s dětmi třídní učitelé a proběhnou během dne vánoční besídky. Do čtvrtka se žáci učí podle běžného rozvrhu bez odpoledního vyučování. Rozpis konce výuky posledního školního týdne v roce 2020 naleznete v příloze a na webu školy. Pokud nedojde k centrální změně, pak prezenční výuka od 4.1. bude probíhat u žáků 6. + 8. + 9.třídy. 7.třída bude mít povinnou distanční výuku podle upraveného běžného rozvrhu, který žáci obdrželi 30.11. Děkuji za pochopení a přeji všem klidné a šťastné Vánoce strávené ve zdraví a lepší nový rok 2021. Mgr. Yveta Hrušková

Detail

11.12.2020

Karanténa ve školní jídelně

Vážení rodiče, školní jídelna je od dnešního dne v karanténě. Dnešní obědy lze odebrat pouze za přísného hygienického opatření, tj. rouška, rozestup, vydesinfikování rukou před vstupem do jídelny. Vyučující žáky poučí o přísných hygienických podmínkách a vykonají dohled nad jejich dodržováním. Tato situace byla a je konzultována s OHS Nymburk a zřizovatelem. Další opatření budou následovat od pondělí 14.12. : ruší se odpolední vyučování. Žáci budou končit výuku podle nového rozpisu, aby se nepotkávali v šatně, ale půjde o 5-15minut na rozdíl od stávajícího rozvrhu. Družina sice bude v provozu, ale děti si musí přinést svačinu z domova. Prosím, zvažte tuto situaci, kdy budou děti celý týden bez oběda, aby nepobývaly v družině příliš dlouho. Jak to bude s provozem školy 21. a 22.12. si musíme počkat do pondělka. Děkuji za pochopení této komplikace. Mgr. Yveta Hrušková

Detail

26.11.2020

Rozpisy tříd a nové rozvrhy hodin pro 2.st.

V přílohách jsou rozpisy pro jednotlivé třídy na vstup do školy, rozpis výuky na 2.st., nový rozvrh na distanční výuku. Prezenčně se kromě 9.třídy od 30.11. začne učit 7.třída.

Detail

24.11.2020

Informace k výuce od 30.11.

Vážení rodiče, od 30.11. se mění organizace výuky ve škole. Informace naleznete v přílohách.

Detail

28.12.2020

Informace MŠMT od 4.1.

Vážení rodiče, od 4.1.2021 je běžný provoz mateřské školy.

Detail

11.12.2020

Karanténa ve školní jídelně

Vážení rodiče, školní jídelna je od dnešního dne v karanténě. Dnešní obědy lze odebrat pouze za přísného hygienického opatření, tj. rouška, rozestup, vydesinfikování rukou před vstupem do jídelny. Paní učitelky vykonají dohled nad jejich dodržováním. Tato situace byla a je konzultována s OHS Nymburk a zřizovatelem. Další opatření budou následovat od pondělí 14.-22.12. Obědy budou dováženy ze scolarestu a svačinky budou zajištěny vlastními silami. Proto, prosím, zvažte tuto situaci, zda si můžete ponechat dítě doma, pomůžete nám tím. Děkujeme za pochopení této komplikace.

Detail

03.12.2020

Výskyt nemoci covid-19

Vážení rodiče, v naší mateřské škole se vyskytl covid-19. Od 3.12.2020 je v karanténě třída předškolních dětí Včelky s jejich učitelkami. Nicméně při ranní a odpolední činnosti se třídy spojují a do kontaktu s pozitivní osobou přišly i další děti a paní učitelky. Všichni byli nahlášeni na KHS a byli hygienou kontaktováni. Tímto, Vás ostatní rodiče, prosíme, abyste v zájmu zdraví Vašeho dítěte preventivně ponechali dítě doma do 11.12. To je doba, kdy skončí karanténa dětem i učitelkám. Pomůžete nám tím zajistit provoz školky pro zbývající děti pracujících rodičů. Děkujeme za pochopení rodičům, kteří si dítě ponechají doma.

Detail

02.09.2020

Přerušení provozu MŠ 10.9.2020

Oznamujeme přerušení provozu MŠ ve čtvrtek 10.9.2020.

Detail

03.06.2020

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Detail

20.05.2020

Přerušení provozu MŠ

Ve středu 27.5.2020 bude mateřská škola uzavřena z důvodu odstávky el.proudu. V provozu nebude ani školní jídelna. Děkujeme za pochopení.

Detail

17.05.2020

Možnost nahlédnutí do spisu

Zápis do MŠ - možnost nahládnutí do spisu a seznámení s výsledky dne 18. a 20.5.

Detail

05.05.2020

Pokyny k provozu MŠ v období do konce šk. roku 2019/20

v souvislosti se stávající epidemiologickou situací, na základě hygienických pokynů pro školy a školská zařízení vydaných MŠMT a po dohodě se zřizovatelem naší mateřské školy připravujeme od 25.5.2020 opětovné otevření mateřské školy. Pro provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 jsou stanoveny provozní podmínky na rámec standardních podmínek a předpisů. Prosíme věnujte pozornost informacím v přiložených souborech.

Detail

27.04.2020

Elektronický zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/21 bude probíhat v termínu 4.5.-7.5.2020 elektronicky. Pro přihlášení použijte následující odkaz www.elektronickypredzapis.cz. Na stránce je třeba se zaregistrovat a přihlásit, následně postupujte dle pokynů v systému. V případě potíží nás kontaktujte na tel: 739 650 103.

Detail

21.12.2020

Vánoce v 1.třídě

Vánoce v 1.třídě

Vánoce v 1.třídě

Detail

18.12.2020

Vánoce ve druhé třídě

Vánoce ve druhé třídě

Vánoce ve druhé třídě

Detail

11.12.2020

Květinový den

Květinový den

Květinový den

Detail

10.12.2020

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Detail

07.12.2020

Advent a Mikuláš v 1.třídě

Advent a Mikuláš v 1.třídě

Advent a Mikuláš v 1.třídě

Detail