Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí. Byla založená v roce 1886. Poskytuje základní vzdělání žákům v 1. - 9. postupném ročníku. Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk), Čelákovice (okres Praha – východ), Český Brod, Bříství (okres Kolín), Starý Vestec (okres Nymburk), Lysá nad Labem a Milovice (okres Nymburk).


"Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat."

(J.A.Komenský)

26.11.2020

Rozpisy tříd a nové rozvrhy hodin pro 2.st.

V přílohách jsou rozpisy pro jednotlivé třídy na vstup do školy, rozpis výuky na 2.st., nový rozvrh na distanční výuku. Prezenčně se kromě 9.třídy od 30.11. začne učit 7.třída.

Detail

24.11.2020

Informace k výuce od 30.11.

Vážení rodiče, od 30.11. se mění organizace výuky ve škole. Informace naleznete v přílohách.

Detail

13.11.2020

INFO o LVK Portášky 2021

Informace k lyžařskému kurzu + instrukce k platbě + oprava termínu!

Detail

11.11.2020

Informace pro rodiče od 16.11. - DisV jen 3.-9.tř.

Vážení rodiče, dne 16.11.2020 zůstává v platnosti vyhlášené ředitelské volno a distanční výuka se nekoná. 17.11. je státní svátek. Ve středu 18.11. přijdou do školy v 7.20 žáci 1.třídy a v 7.25 žáci 2.třídy k prezenční výuce, která se bude konat za určitých hygienických podmínek. Dávejte dětem denně čistou roušku i náhradní roušku v igelitovém sáčku. Výuka v 1. i v 2.třídě bude probíhat podle původního rozvrhu od 1.9. Na oběd budou děti chodit odděleně a do družiny rovněž. Místo tělocviku budou děti chodit na vycházky a při hudební výchově budou zařazeny poslechové činnosti apod. Informace MŠMT k průběhu výuky od 18.11. naleznete v příloze. Tentokrát jsme obdrželi informace včas a s velkým předstihem. Ostatní třídy pokračují v povinné distanční výuce. 25.11. se koná pedagogická porada k hodnocení žáků za 1.čtvrtletí včetně distanční výuky. Třídní schůzky budou v podobě online konzultací (videokonference). Rodiče, se kterými potřebují vyučující projednat prospěch, budou kontaktováni a naopak, napište třídní učitelce, se kterým vyučujícím potřebujete hovořit. Rodičům žáků 9.třídy připomínám termín 30.11. podat přihlášku na uměleckou školu tj. s talentovou zkouškou. Veškeré informace o přijímacích zkouškách naleznete na webových stránkách školy a v odkaze https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, kde si můžete stáhnout i přihlášky. Přeji žákům, rodičům a učitelům, aby co nejdříve povolili prezenční výuku i ostatním třídám. Mgr. Yveta Hrušková

Detail

04.11.2020

Informace pro školy a usnesení vlády

Vážení rodiče, dnes jsme obdrželi informace z MŠMT o krizovém opatření vlády. Pokračuje distanční výuka pro všechny žáky.

Detail

02.11.2020

Distanční výuka pokračuje od 2.11. do odvolání

Vážení rodiče, určitě jste z médií zaregistrovali, že distanční výuka žáků 1.-9.ročníku ZŠ pokračuje. Čekáme na pokyny z MŠMT a zatím jen doufáme v brzké otevření škol (alespoň některých tříd). Proto do odvolání zůstává výuka na dálku pro všechny třídy ZŠ směrodatná. Připomínáme, že distanční výuka je povinná stejně jako prezenční, tzn., pokud se nezúčastní online výuky Vaše dítě, je nutné ho nejpozději do 3dnů omluvit přes Bakaláře, jinak zůstává neomluvená hodina. Rovněž povinné je plnění a odevzdávání úkolů v termínu, podle toho bude Vaše dítě hodnoceno. Čtvrtletní hodnocení se bude konat 25.11.2020. Úkoly naleznete v Bakaláři v záložce Domácí úkoly, žáci je mají v Učebně v záložce Práce v kurzu. Docházka se píše do třídní knihy. Děkujeme za pochopení, spolupráci a přejeme všem zejména stálé zdraví.

Detail

14.10.2020

Oficiální výukové prostředí a komunikační kanály

Distanční výuka (DisV) na naší škole má oficiální výukové prostředí pro žáky Google suite - Učebna - Meet. Oficiální komunikační kanál pro rodiče je Komens - Bakaláři a Výuka - třídní kniha - domácí úkoly. Dle domluvy mohou vyučující posílat zprávy i mailem. Online výuka včetně třídnických hodin se řídí novým distančním rozvrhem, který žáci obdrželi. U mladších dětí prosíme o součinnost při přihlašování do Učebny a na Meet. Na obědy mají žáci v době distanční výuky nárok za dotovanou cenu, tj. do 23.10.​ V případě zájmu o obědy kontaktujte ředitelku jídelny P.Jírovou. V případě dotazů na DisV pište třídním učitelkám.

Detail

14.10.2020

Žádost na ošetřovné na ePortálu ČSSZ

Vážení rodiče, vzhledem k připravované změně zákona nebude nově potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy. ČSSZ připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Prohlášení o uzavření školy včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Vyplněnou žádost pak předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy a poté žádost v elektronické podobě zašle příslušné OSSZ. https://www.mpsv.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020 https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Detail

13.10.2020

Návod na Google suite

Jak se dostat do aplikace nazvané Učebna na Googlu je názorně popsáno v příloze.

Detail

13.10.2020

Odkaz na výukové programy a ČTedu

V příloze je odkaz na dětmi oblíbené výukové programy na PC.

Detail

03.12.2020

Výskyt nemoci covid-19

Vážení rodiče, v naší mateřské škole se vyskytl covid-19. Od 3.12.2020 je v karanténě třída předškolních dětí Včelky s jejich učitelkami. Nicméně při ranní a odpolední činnosti se třídy spojují a do kontaktu s pozitivní osobou přišly i další děti a paní učitelky. Všichni byli nahlášeni na KHS a byli hygienou kontaktováni. Tímto, Vás ostatní rodiče, prosíme, abyste v zájmu zdraví Vašeho dítěte preventivně ponechali dítě doma do 11.12. To je doba, kdy skončí karanténa dětem i učitelkám. Pomůžete nám tím zajistit provoz školky pro zbývající děti pracujících rodičů. Děkujeme za pochopení rodičům, kteří si dítě ponechají doma.

Detail

02.09.2020

Přerušení provozu MŠ 10.9.2020

Oznamujeme přerušení provozu MŠ ve čtvrtek 10.9.2020.

Detail

03.06.2020

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Detail

20.05.2020

Přerušení provozu MŠ

Ve středu 27.5.2020 bude mateřská škola uzavřena z důvodu odstávky el.proudu. V provozu nebude ani školní jídelna. Děkujeme za pochopení.

Detail

17.05.2020

Možnost nahlédnutí do spisu

Zápis do MŠ - možnost nahládnutí do spisu a seznámení s výsledky dne 18. a 20.5.

Detail

05.05.2020

Pokyny k provozu MŠ v období do konce šk. roku 2019/20

v souvislosti se stávající epidemiologickou situací, na základě hygienických pokynů pro školy a školská zařízení vydaných MŠMT a po dohodě se zřizovatelem naší mateřské školy připravujeme od 25.5.2020 opětovné otevření mateřské školy. Pro provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 jsou stanoveny provozní podmínky na rámec standardních podmínek a předpisů. Prosíme věnujte pozornost informacím v přiložených souborech.

Detail

27.04.2020

Elektronický zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/21 bude probíhat v termínu 4.5.-7.5.2020 elektronicky. Pro přihlášení použijte následující odkaz www.elektronickypredzapis.cz. Na stránce je třeba se zaregistrovat a přihlásit, následně postupujte dle pokynů v systému. V případě potíží nás kontaktujte na tel: 739 650 103.

Detail

17.04.2020

Informace k zápisu do mateřské školy na šk. rok 2020/21

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí v MŠ. Zápis proběhne elektronicky prostřednictvím webových stránek v období od 4.5. do 6.5.2020. Zákonní zástupci vyplní online přihlášku, podepsaná přihláška musí být následně zaslaná buď datovou schránkou rd8man9 nebo emailem s elektronickým podpisem na adresu reditelka@skolaprerovnl.cz nebo poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 112, 289 16, případně vhozena do poštovní schránky u hlavního vchodu do ZŠ nejpozději do 7.5.2020 do 20 hodin. Odkaz na elektronickou přihlášku a informace popisující postup vyplnění elektronické přihlášky bude včas zveřejněn.

Detail

15.04.2020

Stanovení úplaty za duben 2020

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci, kdy došlo k uzavření mateřské školy na celý měsíc, odpouští ředitelka školy úplatu za měsíc duben. Bližší informace v příloze.

Detail

16.12.2020

Malá technická univerzita - Projektový den v ŠD

Malý zpracovatel odpadů

Detail

26.11.2020

Druháci v listopadu - vracíme se do školy

Druháci v listopadu - vracíme se do školy

Druháci v listopadu

Detail

14.10.2020

Les ve škole - 1.ročník

Les ve škole - 1.ročník

Les ve škole - 1.ročník

Detail

14.10.2020

Matýskův obchod - 1.ročník

Matýskův obchod - 1.ročník

Matýskův obchod - 1.ročník

Detail

14.10.2020

Vodní dům Hulice 1.ročník

Vodní dům Hulice 1.ročník

Vodní dům Hulice 1.ročník

Detail

14.10.2020

Sportovní den v 1.třídě

Sportovní den v 1.třídě

Sportovní den v 1.třídě

Detail