Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí. Byla založená v roce 1886. Poskytuje základní vzdělání žákům v 1. - 9. postupném ročníku. Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk), Čelákovice (okres Praha – východ), Český Brod, Bříství (okres Kolín), Starý Vestec (okres Nymburk), Lysá nad Labem a Milovice (okres Nymburk).


"Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat."

(J.A.Komenský)

25.09.2020

VOLBA POVOLÁNÍ

Vážení rodiče, milí deváťáci, v přílohách naleznete rady k volbě povolání, informace o SŠ a přijímacích zkouškách.

Detail

20.09.2020

Opatření MZ od 18.9.

Vážení rodiče, od 18.9. je opět zavedena povinnost nošení roušek při vyučování (kromě Tv) na 2.st. Ředitelka školy doporučuje rodičům, aby zvážili možnost nošení roušek při výuce u svých dětí i na 1.stupni. Děkujeme za pochopení.

Detail

17.09.2020

Seznam otevřených kroužků ve školním roce 2020/2021

Seznam otevřených kroužků ve školním roce 2020/2021

Detail

14.09.2020

Organizace třídních schůzek 16.9.

Vážení rodiče, z důvodu současné zhoršující se epidemiologické situace se úvodní třídní schůzky uskuteční distanční - elektronickou formou. V příloze naleznete program na třídní schůzku, který doplní třídní učitelé o další konkrétní informace pro třídu a zašlou vám přes Komens, případně i mailem. Pokud budou vyučující potřebovat osobní účast zákonných zástupců ve škole, pozvou vás na středu 16.9. v odpoledních hodinách na školní zahradu nebo individuálně do školy. Pokud budete potřebovat hovořit s vyučujícím, domluvte si s ním individuální konzultaci předem. Tuto zprávu včetně přílohy Program na TS jste obdrželi dnes přes Komens. Pokud vám zprávy nedorazily, přesvědčete se, zda jste si zaktualizovali Bakaláře na novou verzi. Děkujeme za pochopení.

Detail

14.09.2020

Hygienická opatření od 10.9.

V příloze naleznete hygienická opatření školy od 10.9., Manuál MŠMT od 1.9. a Metodické pokyny MZČR.

Detail

09.09.2020

Od čtvrtka 10.9.2020 vstupují žáci a zaměstnanci pouze s rouškou

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Apeloval na dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, ruce. Toto plošné opatření, které má mít platnost pro společné vnitřní prostory pro celou Českou republiku, tak je podle mých informací Ministerstvem zdravotnictví koncipováno v duchu opatření, které jsme ve školách avizovali v rámci manuálu pro společné prostory. To znamená, že by se to nemělo týkat výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by to být nošení roušek uvnitř škol, to znamená na chodbách, v šatnách. V podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře a který byl koncipován i v rámci manuálu pro oranžový kód,“ prohlásil ministr školství Robert Plaga.

Detail

02.09.2020

Seznam kroužků 2020/2021

Seznam kroužků 2020/2021

Detail

01.09.2020

Protiepidemiologická a hygienická opatření

Protiepidemiologická a hygienická opatření platná od 2.9.2020.

Detail

28.08.2020

Bakaláři - nová verze

Vážení rodiče, aby vám Bakaláři v tomto školním roce správně fungovaly, je nutné stáhnout si novou verzi Bakalářů (stará verze již nebude podporovaná). Při instalaci postupujte dle instrukcí. Kdo má více účtů (2 a více dětí), zvolí přenos účtů a zkopíruje vygenerovaný kód do schránky. Pak si na každý účet přes ikonu tužka vloží heslo, které obdržel na začátku loňského školního roku (třídní učitel bude mít hesla k dispozici). Pokud máte pouze jeden účet do mobilní aplikace, je potřeba znovu zadat název účtu, jméno uživatele, heslo. Z bezpečnostních důvodů se heslo po 14dnech nepoužívání aplikace vymaže. Děkujeme za pochopení.

Detail

27.08.2020

Rozvrh hodin od 1.9.2020

Vážení rodiče, v Bakalářích od 27.8. naleznete rozvrh hodin Vašeho dítěte od 1.září. Na pátek 1.vyuč.hodinu je zařazen nový předmět TH = třídnická hodina.

Detail

02.09.2020

Přerušení provozu MŠ 10.9.2020

Oznamujeme přerušení provozu MŠ ve čtvrtek 10.9.2020.

Detail

03.06.2020

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Detail

20.05.2020

Přerušení provozu MŠ

Ve středu 27.5.2020 bude mateřská škola uzavřena z důvodu odstávky el.proudu. V provozu nebude ani školní jídelna. Děkujeme za pochopení.

Detail

17.05.2020

Možnost nahlédnutí do spisu

Zápis do MŠ - možnost nahládnutí do spisu a seznámení s výsledky dne 18. a 20.5.

Detail

05.05.2020

Pokyny k provozu MŠ v období do konce šk. roku 2019/20

v souvislosti se stávající epidemiologickou situací, na základě hygienických pokynů pro školy a školská zařízení vydaných MŠMT a po dohodě se zřizovatelem naší mateřské školy připravujeme od 25.5.2020 opětovné otevření mateřské školy. Pro provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 jsou stanoveny provozní podmínky na rámec standardních podmínek a předpisů. Prosíme věnujte pozornost informacím v přiložených souborech.

Detail

27.04.2020

Elektronický zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/21 bude probíhat v termínu 4.5.-7.5.2020 elektronicky. Pro přihlášení použijte následující odkaz www.elektronickypredzapis.cz. Na stránce je třeba se zaregistrovat a přihlásit, následně postupujte dle pokynů v systému. V případě potíží nás kontaktujte na tel: 739 650 103.

Detail

17.04.2020

Informace k zápisu do mateřské školy na šk. rok 2020/21

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí v MŠ. Zápis proběhne elektronicky prostřednictvím webových stránek v období od 4.5. do 6.5.2020. Zákonní zástupci vyplní online přihlášku, podepsaná přihláška musí být následně zaslaná buď datovou schránkou rd8man9 nebo emailem s elektronickým podpisem na adresu reditelka@skolaprerovnl.cz nebo poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 112, 289 16, případně vhozena do poštovní schránky u hlavního vchodu do ZŠ nejpozději do 7.5.2020 do 20 hodin. Odkaz na elektronickou přihlášku a informace popisující postup vyplnění elektronické přihlášky bude včas zveřejněn.

Detail

15.04.2020

Stanovení úplaty za duben 2020

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci, kdy došlo k uzavření mateřské školy na celý měsíc, odpouští ředitelka školy úplatu za měsíc duben. Bližší informace v příloze.

Detail

20.03.2020

Důležité oznámení

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od 23.3.2020 do odvolání Vážení rodiče, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie se vedení školy dohodlo se zřizovatelem, že mateřská škola bude nadále uzavřena po dobu mimořádných opatření vyhlášené vládou ČR. V této době budou v celé budově prováděny opravné a sanitární práce. Děkujeme za pochopení. Mgr. Yveta Hrušková V Přerově nad Labem dne 20.3.2020

Detail

16.03.2020

Informace k vystavení žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Vážení rodiče, formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení vám bude vystaven na základě požadavku zákonného zástupce zaslaného na e-mail hospodarka@skolaprerovnl.cz V e-mailu uveďte jméno dítěte, na které má být ošetřovné čerpáno, a datum jeho narození. Potvrzený formulář vám bude naskenovaný odeslán elektronicky. Osobní vyzvednutí je možné pouze po předchozí dohodě. Děkujeme za dodržování uvedeného postupu.

Detail

05.10.2020

Zahájení činnosti kroužků - individuálně

Zahájení činnosti kroužků - individuálně

Detail

12.10.2020

Zážitkový workshop pro 5.ročník

Post Bellum - "Kdo je vítěz"

Detail

13.10.2020

Divadýlko v MŠ

Co malí medvědi o podzimu nevědí

Detail

22.10.2020

Malá technická univerzita - Projektový den v ŠD

Malý zpracovatel odpadů

Detail

23.10.2020

Dopravní hřiště Nymburk - 4.ročník

Dopravní hřiště Nymburk - 4.ročník

Detail

23.09.2020

Pasování malých čtenářů

Pasování malých čtenářů

Pasování malých čtenářů

Detail

23.09.2020

Malá technická univerzita - Projektový den v ŠD -  Šablony II.

Malá technická univerzita - Projektový den v ŠD - Šablony II.

Malá technická univerzita v ŠD

Detail

23.09.2020

Vodní dům Hulice - Projektový den mimo ZŠ - Šablony II.

Vodní dům Hulice - Projektový den mimo ZŠ - Šablony II.

Vodní dům Hulice

Detail

23.09.2020

T-mobile olympijský běh

T-mobile olympijský běh

T-mobile olympijský běh

Detail

23.09.2020

Druháci v září

Druháci v září

Druháci v září

Detail