Navigace

Obsah

Výchova demokratického občana

Ve čtvrtek 16.11. probíhala na naší škole projektová výuka na téma Výchova demokratického občana (VDO). Mladší žáci se učili ve skupinách a stanovovali si pravidla a výstupem byla dramatizace různých společenských situací a vytvoření plakátu s pravidly. Starší žáci rovněž vytvořili skupiny a společně vymýšleli školu snů. Nejstarší žáci pak získávali informace o T.G.Masarykovi a navzájem prezentovali svoji celodenní práci. Prohlédněte si fotografie z projektového dne VDO.