Navigace

Obsah

Setkání redakční rady školního časopisu s panem starostou a paní místostarostkou.

Setkání redakční rady školního časopisu s panem starostou a paní místostarostkou

Setkání   redakční rady  školního časopisu  s  představiteli  obce

Dne 4. 11. 2019   členové redakční rady  navštívili  OÚ v Přerově nad Labem, kde je přijala paní  místostarostka  Alena Bakošová , aby je seznámila s činností OÚ  a  úkoly, které  je v nejbližší době čekají.  Dne 11.11.  potom  přišel do školy na setkání s redakční radou i pan starosta, který  seznámil  žáky  s  koncepcí  dalšího rozvoje obce. Beseda s ním byla velmi zajímavá  a žáci  se dozvěděli více o místě, ve kterém žijí.  Všechny  podstatné  informace  zachytili  žáci v  1. vydání  školního časopisu v tomto roce.