Školní projekty EU - záložka vlevo dole

 

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem.pptx (3184260)

"Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat."  (J.A.Komenský)

 

Přijímáme nové žáky od 1. září 2017 od 1. do 8.třídy

Nabízíme vzdělávání ve třídách, kde je většinou nízký počet dětí. Přijďte se podívat do naší školy rodinného typu, s individuálním přístupem pedagogů. Máme nově vybavené učebny, moderní pomůcky. Jsme škola s environmentálním zaměřením, získali jsme titul Udržitelného rozvoje. Učíme přírodovědné předměty badatelskými metodami.  Angličtina od 1. třídy je samozřejmostí. Máme 100% kvalifikovaný pedagogický sbor na 1. i 2.stupni. Využíváme vlastní tělocvičnu, školní hřiště, PC učebnu, jídelnu, družinu a rekonstruovali jsme dílny a kuchyňku. Realizujeme četné projekty, exkurze, společné akce…

VÝVĚSKA ZŠ

Blíží se Noc s Andersenem

21.03.2017 10:33
plakat-noc s andersenem-2017.pdf (988725) noc s andersenem info.pdf (370977)

Zápis do 1.třídy a termíny zápisů

08.03.2017 10:09
vyhlášení zápisu do 1.tř.pdf (223167) termíny zápisů.pdf (332489)

Potvrzení a platby

24.02.2017 12:20
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že paní účetní je dlouhodobě nemocná, platit školkovné můžete v ředitelně od 6.45 do 14.00 hodin. V pondělí 6.3. až do 16 hodin. O potvrzení na daně si napište e-mailem na adresu zs.y.hruskova@seznam.cz nebo Brabencova@seznam.cz  a další platby provádějte přes...

VÝVĚSKA MŠ

Všechny informace jsou v sekci "Mateřská škola"

15.10.2012 00:33
Klikněte prosím na tento odkaz: Mateřská škola