Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí. Byla založená v roce 1886. Poskytuje základní vzdělání žákům v 1. - 9. postupném ročníku. Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk), Čelákovice (okres Praha – východ), Český Brod, Bříství (okres Kolín), Starý Vestec (okres Nymburk), Lysá nad Labem a Milovice (okres Nymburk).


"Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat."

(J.A.Komenský)

19.09.2018

Zlevněné jízdné

Metodický pokyn pro slevy jízdného pro žáky od 1.9.2018.

Detail

04.09.2018

Kroužky školní rok 2018/2019

Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019

Detail

23.08.2018

Dodatečný zápis do družiny a vyplnění zápisních lístků

Vážení rodiče, v úterý 28.8.od 8 - 12h a ve čtvrtek 30.8.od 12 - 15h bude možnost vyplnění zápisních lístků a dodatečný zápis do školní družiny. Bližší informace podá vedoucí ŠD Jitka Jechová.

Detail

16.07.2018

Upozornění pro rodiče

Kancelář školy je uzavřená od 17.7. - 17.8.2018 z důvodu dovolené zaměstnanců ZŠ. V nutném případě kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Jitku Milaniakovou (tel.736 285 958) nebo pište na adresu zakladni.skola@prerovnl.cz. Děkujeme za pochopení.

Detail

07.06.2018

Umístění ve výtvarné soutěži + foto

V okresní soutěži Požární ochrana očima dětí se i letos umístily naše děti na předních místech:

Detail

21.05.2018

GDPR

Vážení rodiče, v pátek 25.5.2018 vejde v platnost nařízení o zpracování osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR. Další informace najdete v záložce GDPR. Formuláře s informacemi pro zákonné zástupce k podpisu obdrží žáci v těchto dnech ve škole od třídní paní učitelky a vzhledem k tomu, že děti z 1.st. odjíždí na školu v přírodě, prosíme o návrat vyplněných formulářů do pátku 25.5.2018. Děkujeme za spolupráci.

Detail

17.05.2018

Zhodnocení akce: Květinový den

Ve středu 16.5. jsme se připojili k tisícům dobrovolníků, které ani špatné počasí neodradilo a přesto ve žlutých tričkách naši žáci vyrazili prodávat žluté kytičky na pomoc v boji proti rakovině. Děkujeme všem, kdo si od nás kvítek koupil a přispěl na dobrou věc. Vše jsme prodali a na konto Ligy proti rakovině Praha od nás z Přerova nad Labem putuje 5328 Kč. Jsme rádi, že má akce každoročně v naší obci takový ohlas.

Detail

26.04.2018

Poděkování za účast na koncertě

Vážení rodiče, děkujeme za účast na koncertě a za finanční příspěvek. Na hudební pomůcky se vybralo 2039,-Kč. Děkujeme všem dárcům! Fotografie z úspěšné akce si můžete prohlédnout ve Fotogalerii ZŠ 2017/2018.

Detail

13.04.2018

Multifunkční hřiště k pronájmu

Vážení občané, od 16.4. bude možné pronajmout si MF hřiště na školní zahradě. Zájemci mohou volat na 325 565 280.

Detail

11.04.2018

Zpráva ze zápisu do 1.třídy

Ve středu 11.4.2018 byl pro předškoláky z Přerova nad Labem slavnostní den. Konal se zápis do 1.třídy. Děti plnily dovednostní a znalostní úkoly a všechny požadavky na budoucího školáka splnily. Dostavilo se celkem 21 rodičů, z toho 2 požádali o odklad školní docházky. K zápisu přišlo 19 dětí, z toho 3 "přespolní". Výsledky zápisu budou co nejdříve zveřejněny. Vedení školy děkuje p.učitelkám z 1.stupně a p.vychovatelkám z ŠD, které se svými dětmi vyrobily dárky pro budoucí prvňáčky. Fotografie pořízené při zápisu si můžete prohlédnout ve Fotogalerii 2017/2018.

Detail

17.09.2018

Zápis ze třídních schůzek ze dne 12.9.2018

V příloze najdete zápis ze třídních schůzek MŠ. Pro jistotu ještě uvádím přehled VS pro platby v mateřské škole Platby možno provádět v kanceláři ZŠ u p. Tržické nebo převodem na účet č. 235040437/0300 s následujícími variabilními symboly:  Úplata za vzdělávání (školkovné): VS 1313  Divadélka: VS 1515  Fond předškoláka: VS 1010 U platby uvádějte do zprávy pro příjemce jméno dítěte, příp. účel platby, pokud neuvedete VS.

Detail

07.09.2018

"Cestou potravin" - pěší výlet - třída Včelky

KDY: ve středu 12.9.2018 V rámci projektu Cesty potravin –strava globálně a lokálně, který je pořádán vzdělávací institutem VISK pro MŠ a 1. třídy ZŠ, se vydáme do Zahrady v Chaloupkách, kde se děti dozví něco o přírodních zahradách a jejich obyvatelích, pěstování a zpracování ovoce a zeleniny, o práci zahradníka a včelaře během roku. Cena programu: 50,- Kč/dítě (vybírá třídní učitelka) Odchod z MŠ v 8:30 h – svačinu bereme ze školní jídelny, návrat na oběd. S sebou batůžek, lahvičku s pitím, pláštěnku

Detail

29.06.2018

Úplata za MŠ ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče, úplata za MŠ se zvyšuje ze 395,-Kč na 500,-Kč měsíčně. Pokud máte trvalé příkazy, prosím, změňte si částku od 1.9.2018. Děkujeme za pochopení.

Detail

13.06.2018

Prázdninový provoz MŠ

Vážení rodiče,

Detail

20.05.2018

Nahlédnutí do spisu

Vážení rodiče, děkujeme za účast na Zápisu do MŠ pro děti od 1.9.2018. V pátek dne 1.6.2018 budete mít možnost od 9 - 12h nahlédnout do spisu dle §38 a možnost vyjádřit se k podkladům dle §36 odst.3. Výsledky Zápisu dle Kritérií budou zveřejněny nejpozději 11.6.2018 na nástěnce MŠ a na webových stránkách MŠ.

Detail

26.04.2018

Pozvánka na zápis do mateřské školy

Srdečně zveme rodiče a děti k zápisu do naší mateřské školy, který se koná ve středu 16.5.2018 od 14 do 17 h v 1. patře mateřské školy.

Detail

17.03.2018

Upozornění na streptokokovou infekci

Vážení rodiče,

Detail

06.03.2018

Termín zápisu do 1. třídy a zápisu do MŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ se koná 11. dubna 2018 v odpoledních hodinách - bližší informace budou zveřejněny později. Zápis do MŠ se koná ve středu 16. května 2018 od 14:00 h do 17:00 h. Bližší informace a formuláře budou zveřejněny na webových stránkách v průběhu měsíce dubna.

Detail

22.02.2018

Focení tříd

Vážení rodiče,

Detail

20.09.2018

Divadélko v MŠ od 11.00

Jak dráček našel kamarády

Detail

27.09.2018

Projektový den MKV

Projektový den

Detail

05.10.2018

MŠ - focení na vánoční sady

focení vánočních sad, zájem hlaste u třídních učitelek, na tento typ sady je možné se fotit se sourozencem

Detail

25.10.2018

Divadlo v MŠ - Pohádka o písničce

Divadlo Harmonika - začátek v 9:00 h

Detail

28.06.2018

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Beseda o první pomoci

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Beseda o první pomoci

Prázdniny se už kvapem blíží a abychom se vyvarovali nebezpečí a nástrah, která nás mohou potkat, zopakovali jsme si všichni během středečního dopoledne zásady poskytování první pomoci. Vyzkoušeli jsme si ošetření poraněného kolena, zlomené nohy nebo ruky. Na prázdniny jsme tedy připraveni.

Detail

28.06.2018

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Cvičná evakuace

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Cvičná evakuace

Ve středu 27.6. v 8hodin se rozezněl ve škole zvon, který všem oznámil cvičnou evakuaci. Žáci i učitelé s dalšími zaměstnanci rychle opouštěli třídy a budovu školy. Letos v rekordním čase: 00:48:87.

Detail

26.06.2018

Školní akademie - Pro rodiče

Školní akademie - Pro rodiče

Školní akademie pro rodiče

Detail

26.06.2018

Školní akademie - Generálka

Školní akademie - Generálka

V pondělí 25.6. se dopoledne konala generálka školní akademie. Letos jsme chtěli akademii uskutečnit na školní zahradě a díky panu Benešovi a jeho kolegům, kteří nám připravili pódium, lavičky pro publikum a stánky, se nám to podařilo. Ozvučení měla na starost p.uč. Kovaříková s panem Ferlesem. Paní učitelka Mullerová se opět ujala role režisérky školní akademie. Na večerní představení od 17.30 se počasí umoudřilo a slunce pálilo. Přibylo vystoupení v aerobiku pod vedením paní uč.koštířové, Kung fu a Sandy pod vedením paní Lorenzové. Všem se akademie líbila.

Detail

21.06.2018

Pasování prvňáků

Pasování prvňáků

Ve středu 20.6.2018 se ve skanzenu konalo již tradičně Pasování prvňáčků na čtenáře a rytíře písma. Za obec se opět zúčastnila a pasovala žáčky zastupitelka Mgr. Alena Bakošová. Zkouška se skládala ze dvou částí: prvňáčci přečetli pohádku o Křemílkovi a poté se museli podepsat. Protože všichni zvládli úkol na jedničku, obdrželi od obce pamětní list a od školy knihu a odznak čtenáře. Paní ředitelka na závěr poděkovala nejen paní učitelce Mgr. Aleně Kolenské, ale i rodičům za vzornou spolupráci se školou.

Detail