Personální obsazení ve šk.r. 2016/2017

Vedoucí učitelka: Bc. Radka Tomášková
 

Učitelka:     Dana Skuhravá

Učitelka:     Mgr. Ivona Ptáčková 

Učitelka:     Barbora Fejtková

Učitelka:     Mgr. Pavlína Jungrová

Uklízečka:   Šárka Mužíková

 

Všechny učitelky mají dokončené pedagogické vzdělání a jsou plně kvalifikované.