Obsah

Vyučující ZŠ


Vyučující ZŠ ve školním roce 2017/2018

Krátké představení každého vyučujícího naleznete v záložkách pod konkrétním jménem. 

Vyučující ZŠ

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
Alena Kolenská

Alena Kolenská

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, aprobace: předměty a metodiky předmětů pro 1.až 5.ročník ZŠ. Vysokou školu jsem zakončila v červnu 1975 diplomovou prací na téma: „Prevence neuróz z hlediska práce učitele“. V září téhož roku jsem nastoupila jako učitelka na zdejší ZŠ, kde učím doposud.

Eva Müllerová

Eva Müllerová

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu v Praze, Pedagogickou fakultu se studíjním oborem učitelství pro l. stupeň základní školy.

Eva Žemberová

Eva Žemberová

Jmenuji se Eva Žemberová a pocházím z Přerova nad Labem. Po základní škole jsem vystudovala osmileté gymnázium v Nymburce a dále pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze oborem učitelství pro první stupeň, specializace anglický jazyk. Promovala jsem v roce 2004.

Jitka Milaniaková

Jitka Milaniaková

V ZŠ Přerov nad Labem působím od září 2009. Absolvovala jsem Technickou univerzitu v Liberci, obor Učitelství 1.stupeň. Státnice jsem složila z Pedagogiky, Psychologie, Českého jazyka, Matematiky a mám také odbornou zkoušku ze Specifických poruch učení. Nejdříve jsem vystudovala Gymnázium v Benešově, poté Obchodní akademii. Při mateřské dovolené jsem si doplnila vzdělání a složila FCE z anglického jazyka. Několik let jsem pracovala ve firmě Gorenje s.r.o., poté od roku 2009 nepřetržitě pracuji ve školství, od srpna 2017 zároveň na pozici zástupkyně ředitelky. Práce s dětmi je mým koníčkem, a proto si na ně ráda udělám čas i mimo mé školní povinnosti. Vedu je k poznávání místa, kde žijeme.

Karolína Salačová

Karolína Salačová

Své dětství jsem prožila ve Vrdech u Čáslavi. Už jako malá slečna jsem chtěla být učitelkou. První kroky ke svému cíli jsem udělala v místní základní škole. Potom jsem pokračovala ve studiu na Gymnáziu v Čáslavi. Má další cesta směřovala
do Litomyšle, kde jsem vystudovala Střední pedagogickou školu. Několik let jsem zastupovala a učila na školách v okolí Čáslavi (ZŠ Žehušice, ZŠ Golčův Jeníkov, ZŠ Malín, ZŠ Chotusice, ZŠ Čáslav-Sadová), ale i v MŠ Čáslav-U Bašty. Na všechna tato místa mám krásné vzpomínky.

Květoslava Kočalková

Květoslava Kočalková

Absolvovala jsem Střední všeobecně vzdělávací školu/Gymnázium/ v Turnově. Maturovala jsem z českého jazyka, matematiky, ruského jazyka a chemie. V roce 1974 jsem absolvovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor matematika-základy průmyslové výroby.

Mgr. Lucie Koštířová

Mgr. Lucie Koštířová

Třídní učitelka: 5. třídy
tel: 739 365 238
email: lucietsk@gmail.com

Olga Kovaříková

Olga Kovaříková

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor český jazyk/literatura a dějepis. Zároveň jsem absolvovala Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka v oboru kontrabas, kde jsem během studia dále udržovala i hru na klavír a věnovala se nepovinně rozvíjení zpěvu. Rok jsem učila na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce, ale pedagogickou činnost jsem ukončila kvůli doktorskému studiu v oboru české a československé dějiny na Pedagogické fakultě UK. Dva roky jsem pracovala v hudebním oddělení Národní knihovny v Praze. Posléze přišla rodičovská dovolená, k učení se tedy vracím po osmileté pauze, během níž jsem mimo mateřských radostí zůstala aktivní hudebnicí (kontrabas, baskytara a zpěv). Věnuji se převážně jazzové a latinsko-americké hudbě, ale zabývala jsem se i world music, irskou, folkovou, populární či klasickou hudbou v menších i větších hudebních uskupeních.

Vlasta Karásková

Vlasta Karásková

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze; obor - fyzika, přírodopis, základy průmyslové výroby, školský management.

Vratislava Tomášková

Vratislava Tomášková

V ZŠ Přerov nad Labem v letošním školním roce zahajuji svůj třetí rok práce. Působím zde jako třídní učitelka 8. ročníku, učitelka českého jazyka a občanské a rodinné výchovy a výtvarné výchovy na druhém stupni. Mám na starosti škoní knihovnu, organizaci recitační soutěže na škole a tradiční Noci s Andersenem. Jsem vdaná a mám tři syny.

Yveta Hrušková

Yveta Hrušková

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro základní školy a skládala jsem státní zkoušky z českého jazyka s didaktikou, matematiky, pedagogiky a psychologie. Střední pedagogickou školu jsem studovala v Liberci, již od dětství jsem se chtěla stát učitelkou.