Navigace

Obsah

ŠABLONY II

Název projektu: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem - Šablony II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013179 podpořený z výzvy MŠM: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.

Projekt realizuje: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníku, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

Doba realizace: 1.9.2019 - 31.8.2021

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

Publicita - text web.pdf (418.22 kB)