Navigace

Obsah

ŠABLONY III

Název projektu: MŠ a ZŠ Přerov nad Labem - Šablony III.

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020646

Projekt realizuje: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem

Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, tandemová výuka, aktivity rozvíjející ICT ve vzdělávání, rozvojové aktivity, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, extrakurikulární a rozvojové aktivity.

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

Doba realizace: 1.1.2022 - 30.6.2023

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/