Menu
ZŠ A MŠ Přerov nad Labem
Základní a mateřská škola Přerov nad Labem

Zápis do MŠ 9.5.,  17.5.-20.5. letecký zájezd do Londýna, 3.6.-7.6. ŠVP Orlické Záhoří

Základní škola

Informace o nás

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je vesnická škola s dlouholetou tradicí. Byla založená v roce 1886. Poskytuje základní vzdělání žákům v 1. - 9. postupném ročníku. Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk), Čelákovice (okres Praha – východ), Český Brod, Bříství (okres Kolín), Starý Vestec (okres Nymburk), Lysá nad Labem a Milovice (okres Nymburk). V přerovské škole učí vynikající učitelé, máme plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Pořádáme pro školu mnoho nadstandardních akcí, projektů a grantů. Paní učitelky se s dětmi zapojují do soutěží a žáci postupují až do krajských kol. 

Klíčové oblasti našeho působení

 • Jsme úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. 
 • Podporujeme komunikativní dovednosti žáků i v cizích jazycích, ANGLIČTINA se u nás učí od 1. třídy, pořádali jsme výměnné pobyty a výjezdy do zahraničí. Od 8.třídy nabízíme další cizí jazyk - NĚMECKÝ nebo ŠPANĚLSKÝ ve tříhodinové dotaci týdně.
 • Jsme zaměřeni na ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVU, třídíme odpady včetně použitého kuchyňského oleje a tonerů, učíme se ekologicky myslet. Realizovali jsme projekty: Studijní zahrada (badatelská výuka), Tvoříme a spolupracujeme, Učíme se od přírody, pořídili jsme pomůcky na badatelskou výuku, kterou ovládá celý pedagogický sbor a vyučujeme projektově s využitím alternativních prvků. Jsme zapojeni do programu: GLOBE, TEREZA, Ekoškola, Recyklohraní. Úspěšně se účastníme v Poháru vědy, získali jsme další titul Škola udržitelného rozvoje. Pravidelně z výtěžku z koncertů adoptujeme opuštěná nebo zraněná zvířata a spolupracujeme se záchrannou stanicí HUSLÍK.
 • Zaměřujeme se na čtenářskou, přírodovědnou, finanční a ICT gramotnost. 
 • Nabízíme volitelné předměty Badatelská a terénní praktika; Hudební a dramatický seminář; Seminář Čj a M jako příprava na přijímací zkoušky.
 • Díky nově zařízeným učebnám po rekonstrukci plně využíváme ICT techniku ve výuce všech předmětů (dataprojektory, interaktivní tabule, počítače a tablety ve výuce). Pravidelně využíváme i nově zrekonstruovanou kuchyňku a dílny.
 • Máme plně fundovanou metodičku prevence sociálně patologických jevů, žáci mohou s vedením školy komunikovat také prostřednictvím školního parlamentu. Máme zřízenou schránku důvěry.
 • Máme kvalifikovanou speciální pedagožku, která vyučuje Předmět speciálně pedagogické péče a zabývá se žáky s podpůrným opatřením a žáky ohroženým školním neúspěchem.
 • Klademe důraz na rozvoj pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách.
 • Organizujeme olympiády v Aj, Čj, účastníme se mnoha soutěží výtvarných, recitačních, sportovních, apod.
 • Nabízíme širokou škálu zájmových kroužků. Aktivně vzájemně spolupracujeme se zřizovatelem, který nás skvěle podporuje, zajímá se o naše úspěchy i problémy a pomáhá nám při různých akcích.
 • Pořádáme nejrůznější akce (např. rozsvícení vánočního stromu, hudební koncerty, vystoupení pro rodiče, výlety, exkurze, návštěvy divadel, besedy, Noc s Andersenem, školu v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, školní akademii, aj.)

 Absolvent naší školy

 • využívá svůj potenciál, ať se jedná o žáka nadaného nebo se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kultivovaně komunikuje ústní a písemnou formou
 • samostatně pracuje a zapojuje se do týmové práce
 • absolvoval 9 let výuky angličtiny a 2 roky intenzivní výuky druhého cizího jazyka
 • pracuje s počítačem, vyhledává informace, vytvoří prezentaci v Powerpointu
 • účastní se nebo spolupořádá akce kulturního nebo sportovního rázu
 • slušně vystupuje,  toleruje odlišnosti s úctou k sobě i k druhým
 • orientuje se ve společnosti, respektuje a chrání životní prostředí, třídí odpad, myslí ekologicky 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátky a výročí

Svátek má Rudolf

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:237
TÝDEN:718
CELKEM:487439

Online zápis do 1.třídy

banner