Navigace

Obsah

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy

první předchozí
ze 5
poslední

VOLBA POVOLÁNÍ

Vážení rodiče, milí deváťáci, v přílohách naleznete rady k volbě povolání, informace o SŠ a přijímacích zkouškách. celý text

ostatní | 25. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatření MZ od 18.9.

Vážení rodiče, od 18.9. je opět zavedena povinnost nošení roušek při vyučování (kromě Tv) na 2.st. Ředitelka školy doporučuje rodičům, aby zvážili možnost nošení roušek při výuce u svých dětí i na 1.stupni. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 20. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Seznam otevřených kroužků ve školním roce 2020/2021

Seznam otevřených kroužků ve školním roce 2020/2021 celý text

ostatní | 17. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Organizace třídních schůzek 16.9.

Vážení rodiče, z důvodu současné zhoršující se epidemiologické situace se úvodní třídní schůzky uskuteční distanční - elektronickou formou. V příloze naleznete program na třídní schůzku, který doplní třídní učitelé o další konkrétní informace pro třídu a zašlou vám přes Komens, případně i mailem.
Pokud budou vyučující potřebovat osobní účast zákonných zástupců ve škole, pozvou vás na středu 16.9. v odpoledních hodinách na školní zahradu nebo individuálně do školy.
Pokud budete potřebovat hovořit s vyučujícím, domluvte si s ním individuální konzultaci předem.
Tuto zprávu včetně přílohy Program na TS jste obdrželi dnes přes Komens. Pokud vám zprávy nedorazily, přesvědčete se, zda jste si zaktualizovali Bakaláře na novou verzi.
Děkujeme za pochopení.
celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Hygienická opatření od 10.9.

V příloze naleznete hygienická opatření školy od 10.9., Manuál MŠMT od 1.9. a Metodické pokyny MZČR. celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Od čtvrtka 10.9.2020 vstupují žáci a zaměstnanci pouze s rouškou

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Apeloval na dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, ruce.
Toto plošné opatření, které má mít platnost pro společné vnitřní prostory pro celou Českou republiku, tak je podle mých informací Ministerstvem zdravotnictví koncipováno v duchu opatření, které jsme ve školách avizovali v rámci manuálu pro společné prostory. To znamená, že by se to nemělo týkat výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by to být nošení roušek uvnitř škol, to znamená na chodbách, v šatnách. V podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře a který byl koncipován i v rámci manuálu pro oranžový kód,“ prohlásil ministr školství Robert Plaga.
celý text

ostatní | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Seznam kroužků 2020/2021

Seznam kroužků 2020/2021 celý text

ostatní, náš tip | 2. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Protiepidemiologická a hygienická opatření

Protiepidemiologická a hygienická opatření platná od 2.9.2020. celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Bakaláři - nová verze

Vážení rodiče, aby vám Bakaláři v tomto školním roce správně fungovaly, je nutné stáhnout si novou verzi Bakalářů (stará verze již nebude podporovaná). Při instalaci postupujte dle instrukcí. Kdo má více účtů (2 a více dětí), zvolí přenos účtů a zkopíruje vygenerovaný kód do schránky. Pak si na každý účet přes ikonu tužka vloží heslo, které obdržel na začátku loňského školního roku (třídní učitel bude mít hesla k dispozici). Pokud máte pouze jeden účet do mobilní aplikace, je potřeba znovu zadat název účtu, jméno uživatele, heslo. Z bezpečnostních důvodů se heslo po 14dnech nepoužívání aplikace vymaže. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozvrh hodin od 1.9.2020

Vážení rodiče, v Bakalářích od 27.8. naleznete rozvrh hodin Vašeho dítěte od 1.září. Na pátek 1.vyuč.hodinu je zařazen nový předmět TH = třídnická hodina. celý text

ostatní | 27. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktualizovaný manuál od 1.9.2020

V příloze naleznete aktuální informace k 26.8.2020 k provozu škol s ohledem na covid-19. celý text

ostatní | 26. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace MŠMT k provozu školy od 1.9.2020

Vážení rodiče, zveřejňujeme informace MŠMT k provozu školy od 1.9.2020 tzv. Manuál. Vzhledem k tiskové konferenci 19.8. bude vzhledem ke změně nošení roušek aktualizován.
V příloze najdete i tzv. semafor. celý text

ostatní | 22. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Organizace školního roku 2020/20201

Přehled prázdnin.
Ředitelské volno je plánováno na pondělí 16.11.2020. celý text

ostatní | 11. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace třídní učitelky pro rodiče budoucích prvňáčků

Dopis pro rodiče budoucích prvňáčků. celý text

ostatní | 7. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Organizace předávání vysvědčení a poděkování za spolupráci

V pátek 26.6.2020 se v časovém rozmezí 7.15 – 7.45 budou scházet žáci před školou. Přesný čas vám oznámí třídní učitelka, která si děti v určený čas vyzvedne a odvede do třídy, kde žákům předá vysvědčení. Do budovy děti smí pouze s rouškou a nově příchozí děti s podepsaným čestným prohlášením! Výjimečně se v tento den žáci nepřezouvají. Obědy jsou automaticky odhlášeny všem dětem, kdo zůstává v družině, musí si oběd přihlásit do 25.6. Provoz družiny je pro přihlášené děti od 8.30 do 13.30 hodin.
Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena do 30.6. v ředitelně, od 1.7. v kanceláři školy k vyzvednutí pouze v úředních hodinách.
Děkujeme rodičům za celoroční spolupráci, která vlivem nouzového stavu byla skutečně mimořádná a přejeme vydařené prázdniny a 1.9. se budeme těšit na viděnou! Za kolektiv ZŠ Mgr. Yveta Hrušková

celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Co žákům na 2.stupni nejvíce chybělo a co se naučili?

Co žákům na 2.stupni nejvíce chybělo a co se naučili? celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky dotazníku distanční výuky 2.stupeň

Výsledky dotazníku distanční výuky 2.stupeň celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky dotazníku distanční výuky 1.stupeň

Výsledky dotazníku distanční výuky 1.stupeň celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, blíží se konec školního roku a je čas bilancování. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 bylo jedinečné. Nastala nová situace pro nás pro všechny. Posíláme vám k vyplnění krátký dotazník, abychom zjistili, co se nám podle vás povedlo a co je třeba zlepšit. Předem děkujeme za vaši zpětnou vazbu a přejeme krásné léto. Mgr. Yveta Hrušková celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Malý zápis do 1.třídy

Pro budoucí prvňáčky jsme připravili tzv. malý zápis do 1.třídy. Proběhne bez přítomnosti rodičů dne 22.6.2020 od 12.30 - 14.00 v době pobytu dítěte v mateřské škole. Informace k organizaci výuky v 1.třídě a dotazníky k vyplnění obdrží rodiče v mateřské škole. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Pravidla hodnocení žáků do konce školního roku 2019/2020

Výuka ve 2. pololetí šk.roku 2019/2020 od 11.3.2020 probíhá nestandardním způsobem tzv. vzdělávání na dálku, proto MŠMT vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci 2. pololetí. Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem má vydaná pravidla hodnocení jako přílohu školního řádu, kterou schválila školská rada, a podle které postupuje. celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Přihláška na Další cizí jazyk

Vážení rodiče, v příloze naleznete přihlášku pro Vaše dítě na druhý cizí jazyk. Vyučujícím bude Mgr. Aleš Kepart. Vyplněnou přihlášku můžete poslat po dítěti nebo elektronicky do 12.6.2020. celý text

ostatní | 8. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Rezervační systém školní knihovny

Rezervační systém školní knihovny celý text

ostatní | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozvrh pro 2.stupeň od 9.6.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 9.6.2020 celý text

ostatní | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Ukončení školního roku 2019/2020 a ředitelské volno

Školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26.6.2020 vydáním vysvědčení. Na 29.-30.6. je vyhlášeno ředitelské volno. celý text

ostatní | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Otevření školy pro 2.stupeň

Informace pro rodiče žáků 6.-8.třídy ohledně docházky do školy od 9.6.2020. celý text

ostatní | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozvrh pro 2.stupeň od 2.6.-5.6.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 2.6.-5.6.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 2.6.-5.6.2020 celý text

ostatní | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozvrh pro 2.stupeň od 26.5.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 26.5.-29.5.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 26.5.-29.5.2020 celý text

ostatní | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozvrh hodin od 25.5. pro 1.stupeň

Rozvrh hodin od 25.5. pro 1.stupeň. Začátek hodiny je hned po příchodu do třídy ze šatny a konec vyučování je doba odchodu na oběd. celý text

ostatní | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Ředitelské volno z důvodu odstávky el.proudu

Na středu 27.5.2020 vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno z důvodu odstávky el.proudu. V provozu nebude škola, družina ani školní jídelna. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 5
poslední