Navigace

Obsah

koronavir

Vážení rodiče, informace o otevření a provozu školy naleznete v Aktualitách a v Bakalářích v Komensu.

Manuál z MŠMTManuál MŠMT aktualizace

Školní rok končí v pátek 26.6.2020. Vysvědčení se bude vydávat od 7.30 - 8.30 hodin.

Žáci, kteří nechodili do školy, odevzdají u vchodu do školy podepsané čestné prohlášení a všichni budou mít roušku. Děkujeme za pochopení.Manuál MŠMT do 30.6.

Nevyzvednutá vysvědčení, budou uložena v ředitelně do 30.6. a od 1.7. v kanceláři školy k vyzvednutí pouze v úředních hodinách, tj. Po+ST od 8 - 11hodin.
 

 

 

 

 

 

 

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Organizace předávání vysvědčení a poděkování za spolupráci

V pátek 26.6.2020 se v časovém rozmezí 7.15 – 7.45 budou scházet žáci před školou. Přesný čas vám oznámí třídní učitelka, která si děti v určený čas vyzvedne a odvede do třídy, kde žákům předá vysvědčení. Do budovy děti smí pouze s rouškou a nově příchozí děti s podepsaným čestným prohlášením! Výjimečně se v tento den žáci nepřezouvají. Obědy jsou automaticky odhlášeny všem dětem, kdo zůstává v družině, musí si oběd přihlásit do 25.6. Provoz družiny je pro přihlášené děti od 8.30 do 13.30 hodin.
Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena do 30.6. v ředitelně, od 1.7. v kanceláři školy k vyzvednutí pouze v úředních hodinách.
Děkujeme rodičům za celoroční spolupráci, která vlivem nouzového stavu byla skutečně mimořádná a přejeme vydařené prázdniny a 1.9. se budeme těšit na viděnou! Za kolektiv ZŠ Mgr. Yveta Hrušková

celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Co žákům na 2.stupni nejvíce chybělo a co se naučili?

Co žákům na 2.stupni nejvíce chybělo a co se naučili? celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky dotazníku distanční výuky 2.stupeň

Výsledky dotazníku distanční výuky 2.stupeň celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky dotazníku distanční výuky 1.stupeň

Výsledky dotazníku distanční výuky 1.stupeň celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, blíží se konec školního roku a je čas bilancování. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 bylo jedinečné. Nastala nová situace pro nás pro všechny. Posíláme vám k vyplnění krátký dotazník, abychom zjistili, co se nám podle vás povedlo a co je třeba zlepšit. Předem děkujeme za vaši zpětnou vazbu a přejeme krásné léto. Mgr. Yveta Hrušková celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Malý zápis do 1.třídy

Pro budoucí prvňáčky jsme připravili tzv. malý zápis do 1.třídy. Proběhne bez přítomnosti rodičů dne 22.6.2020 od 12.30 - 14.00 v době pobytu dítěte v mateřské škole. Informace k organizaci výuky v 1.třídě a dotazníky k vyplnění obdrží rodiče v mateřské škole. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Pravidla hodnocení žáků do konce školního roku 2019/2020

Výuka ve 2. pololetí šk.roku 2019/2020 od 11.3.2020 probíhá nestandardním způsobem tzv. vzdělávání na dálku, proto MŠMT vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci 2. pololetí. Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem má vydaná pravidla hodnocení jako přílohu školního řádu, kterou schválila školská rada, a podle které postupuje. celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Přihláška na Další cizí jazyk

Vážení rodiče, v příloze naleznete přihlášku pro Vaše dítě na druhý cizí jazyk. Vyučujícím bude Mgr. Aleš Kepart. Vyplněnou přihlášku můžete poslat po dítěti nebo elektronicky do 12.6.2020. celý text

ostatní | 8. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Rezervační systém školní knihovny

Rezervační systém školní knihovny celý text

ostatní | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozvrh pro 2.stupeň od 9.6.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 9.6.2020 celý text

ostatní | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Ukončení školního roku 2019/2020 a ředitelské volno

Školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26.6.2020 vydáním vysvědčení. Na 29.-30.6. je vyhlášeno ředitelské volno. celý text

ostatní | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Otevření školy pro 2.stupeň

Informace pro rodiče žáků 6.-8.třídy ohledně docházky do školy od 9.6.2020. celý text

ostatní | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozvrh pro 2.stupeň od 2.6.-5.6.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 2.6.-5.6.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 2.6.-5.6.2020 celý text

ostatní | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozvrh pro 2.stupeň od 26.5.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 26.5.-29.5.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 26.5.-29.5.2020 celý text

ostatní | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozvrh hodin od 25.5. pro 1.stupeň

Rozvrh hodin od 25.5. pro 1.stupeň. Začátek hodiny je hned po příchodu do třídy ze šatny a konec vyučování je doba odchodu na oběd. celý text

ostatní | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Ředitelské volno z důvodu odstávky el.proudu

Na středu 27.5.2020 vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno z důvodu odstávky el.proudu. V provozu nebude škola, družina ani školní jídelna. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Otevření školy pro 1.stupeň

Informace k provozu školy od 25.5.2020. celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozvrh pro 2.stupeň od 19.5.-22.5.

Rozvrh pro 2.stupeň od 19.5.-22.5.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 19.5.-22.5. celý text

ostatní | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozvrh od 11.5-15.5.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 11.5.-15.5.2020

Rozvrh od 11.5.-15.5.2020 celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace pro rodiče - částečné otevření školy

Vážení rodiče, v příloze naleznete informace o částečném otevření školy, čestné prohlášení, které nám zároveň slouží jako souhlas s docházkou dítěte do školy a dotazník na družinu pro děti z 1.-3.třídy. celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozvrh pro 2.stupeň od 4.5.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 4.5.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 4.5.2020 celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace pro rodiče žáků 9.tříd

Od 11.3. bude zahájena příprava žáků na přijímací zkoušky. Organizace výuky bude sdělena v následujících dnech po obdržení metodického pokynu z MŠMT. Stále platí, že se bude konat pouze 1 kolo přijímacích zkoušek.
Zápisový lístek si lze vyzvednout v ředitelně po předchozí domluvě. celý text

ostatní | 2. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky zápisu do 1.třídy podle registračních čísel

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci způsobené koronavirem proběhl dne 20.-22.4.2020 zápis do 1.třídy zcela online bez přítomnosti dětí a jejich rodičů. Přišlo celkem 17 přihlášek, z toho 1 zákonný zástupce požádal o odklad povinné školní docházky. Do 1.třídy by tedy mělo nastoupit 16 prvňáčků a třídní učitelka Mgr. Jaroslava Šípová. Gratulujeme a těšíme se na 1.září 2020.
Po ukončení mimořádných opatření se uskuteční jediné setkání zákonných zástupců a dětí ve škole jako náhrada motivační části zápisu a Školičky pro budoucí prvňáčky. Na něm proběhne kontrola údajů dle rodných listů dětí a zápis do školní družiny. O termínu setkání budete předem informováni na webu školy. celý text

ostatní | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozvrh pro 2.stupeň od 28.4.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 28.4.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 28.4.2020 celý text

ostatní | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Čtvrtletní pedagogická porada 20.4.2020

Čtvrtletní pedagogická porada 20.4.2020 celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozvrh pro 2.stupeň od 21.4.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 21.4.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 21.4.2020 celý text

ostatní | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozvrh pro 2.stupeň od 14.4.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 14.4.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 14.4.2020 celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozvrh pro 2.stupeň od 6.4.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 6.4.2020

Rozvrh pro 2.stupeň od 6.4.2020 celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozvrh 2.stupeň 2.-3.4.2020

Rozvrh pro 2.stupeň 2.4.-3.4.2020

Rozvrh pro 2.stupeň 2.4.-3.4.2020 celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace o zápisu do 1.třídy

Informace o zápisu do 1.třídy celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední