Navigace

Obsah

Environmentální výchova


Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je zaměřena na environmentální výchovu respektive výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. V této oblasti se pohybujeme několik let a společně s žáky jsme se účastnili mnoha projektů (viz archiv školních projektů). V současné době jsme dokončili projekt Studijní zahrada.Jsme zapojení do mezinárodního projektu Ekoškola a k projektu Recyklohraní. Dlouhodobě se zabýváme sběrem druhotného odpadu, zejména papíru. Environmentální výchovu pokládáme za nedílnou součást vyčování.