Obsah

CIVIS - badatelství


Škola se na školní rok 2017/2018 zapojila do projektu CIVIS - zaostřeno na občanské a sociální kompetence - reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000672 v rámci Operačního programu OPVV (vzdělávání, výzkum, věda).

Během celého školního roku budou přihlášení vyučující provádět ověřování vybrané metodiky BOV (badatelské vyučování), průběžně ji budou vyhodnocovat, navrhovat změny a podílet se na evaluaci.

Vybraní pedagogové se budou účastnit na dvou několikadenních workshopech a jednom jednodenním. Dále mají možnost se účastnit závěrečné konference v září 2019.