Navigace

Obsah

Školní poradenské pracoviště (ŠPP): 

Výchovný poradce pro I. stupeň: Mgr. Yveta Dvorská
Výchovný poradce pro II. stupeň: Mgr. Vratislava Tomášková
Školní metodik prevence: Mgr. Vratislava Tomášková
Školní speciální pedagog: Mgr. Zuzana Izáková
Školní kariérový poradce: Mgr. Yveta Dvorská

Konzultační hodiny ŠPP: 

zpravidla čtvrtek 13.15 -14.15;  po domluvě lze i jindy, e-mail viz sekce Kontakty

činnost školního poradenského pracoviště (14.56 kB)