Personální obsazení ve šk.r. 2017/2018

Vedoucí učitelka: Bc. Radka Tomášková
 

Učitelka:     Dana Skuhravá

Učitelka:     Mgr. Ivona Ptáčková 

Učitelka:     Mgr. Pavlína Jungrová

Učitelka:     Hana Rambousková do 30.11. - od 4.12. Jana Zahradnická

Uklízečka:   Šárka Mužíková

 

Všechny učitelky mají dokončené pedagogické vzdělání a jsou plně kvalifikované.