Navigace

Obsah

Personální obsazení ve školním roce 2018/2019

Ředitelka:                       Mgr. Yveta Hrušková

Zástupkyně ředitelky:   Mgr. Jitka Milaniaková

 

Třídní učitelé:

1.třída:     Mgr. Jaroslava Šípová – Rj na 2.st.

2.třída:     Mgr. Alena Kolenská

3.třída:     Mgr. Jitka Milaniaková, koordinátorka a metodička ICT

4.třída:     Mgr. Jiřina Procházková – koordinátorka ŠVP, Př, Ch, F na 2.st.

5.třída:     Mgr. Eva Műllerová, sběr surovin

6.třída:     Mgr. Lucie Koštířová – Z, Tv, Inf, Vv, na 1.st. Aj, Prv, Tv

7.třída:     Mgr. Eva Žemberová, koordinátorka EVVO – Aj, Přs

8.třída:     Mgr. Květoslava Kočalková – M, Pč

9.třída:     Mgr. Vratislava Tomášková, metodička primární prevence – Čj, EOv

 

Netřídní učitelé: 

Mgr. Yveta Hrušková, výchovná poradkyně - Čj na I.st.

Mgr. Olga Kovaříková - D, Nj, Hv na 1. a 2.st.

Mgr. Adéla Kykrychová – Př, F, ORv, Vv, Pč

 

Asistentky pedagoga:

Michaela Černá (1.r.)

Stanislava Kolomazníková (2.r.)

Jitka Jechová (3.r.)

Hana Tržická (6.r.)

Mgr. Aneta Černá (8.r.)

 

Školní družina:

Vedoucí vychovatelka: Jitka Jechová

Vychovatelka:       Lada Linková

Vychovatelka:       Mgr.Aneta Černá

 

Mateřská škola:

Vedoucí učitelka: Bc. Radka Tomášková

Učitelka:     Mgr. Ivona Ptáčková 

Učitelka:     Mgr. Pavlína Jungrová

Učitelka:     Klára Šandallová

Učitelka:     Marcela Lundáková

Uklízečka:   Šárka Mužíková

 

Provozní zaměstnanci:

Účetní, hospodářka:  Hana Tržická

Školnice:    Renata Koutská, uklízečka

Uklízečka:  Jitka Holanová

Údržbář:     Jiří Slovák