Obsah

Jarmark

V pátek 1.12. se konal tradiční jarmark s rozsvícením stromu. V tělocvičně jsme děkovali přerovským hasičům za ohromný strom, děkovali jsme rodičům, prarodičům za nejrůznější vyrobené zboží, děkovali jsme p.učitelkám za přípravu jarmarku a nácvik vystoupení. Po rozsvícení stromečku zazpívaly školkové děti mikulášskou, vánoční a zimní písničku pod vedením p.učitelky Radky Tomáškové, nacvičovala p.uč. Dana Skuhravá a Ivona Ptáčková. Žáci a žákyně ze školy zazpívali vánoční koledy pod vedením p.učitelky Olgy Kovaříkové a Evy Mullerové, nacvičovali p.uč. při Hv. Pokud se vám nové písně líbily, přijďte si je poslechnout v neděli 3.12. v 15h do skanzenu.

Po skončení programu v tělocvičně následoval tradiční jarmark. Na fotografiích můžete vidět, jak akce probíhala. Děkujeme za spolupráci a sponzorskou činnost. Po neděli vás budeme informovat o výši výtěžku z jarmarku v jednotlivých třídách. Přejeme příjemnou 1.adventní neděli.