Navigace

Obsah

Větrnická notička

Dne 23. 5. jsme se s žákyněmi 1. stupně zúčastnili 1. ročníku pěvecké soutěže, kterou pořádala ZŠ Větrník v Čelákovicích. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: v 1. kategorii zpívali žáci, kteří nenavštěvují ZUŠ v oboru zpěv, ve 2. kategorii žáci, kteří zpěv v ZUŠ navštěvují. Soutěž se odehrávala v příjemném duchu, ocenění za výkon, přípravu i odvahu se dostalo všem zúčastněným. Dětem z naší školy se však podařilo získat i umístění. Svou 1. kategorii vyhrála Veronika Kepartová z 1. třídy (s písněmi Široký, hluboký a Holoubek a holubička), na 3. místo se dozpívala Viktorie Trbušková ze 4. třídy (s písněmi Poděbradská brána a Na bieleho koňa). V 2. kategorii se umístila na 3. místě Jolana Tomášková ze 4. třídy (s písněmi Žežulička a U našeho jazera).
Všem se na soutěži líbilo a už vymýšlejí, co si zazpívají na druhém ročníku.