Navigace

Obsah

Zpívání u stromečku a jarmark

V pátek 29.11. se konal v naší škole každoroční jarmark se zpíváním vánočních písní u rozsvíceného stromečku.

Letos se zpívání konalo na novém hřišti, které vybudoval náš zřizovatel s hasiči na pronajatém pozemku od pana Cabrnocha.  Strom u školy obstarali obecní zaměstnanci, ozdobili deváťáci a umělý stromek nám věnovala rodina Mlchová. Ozvučení, nasvícení a přístřešek  připravil a obsluhoval pan starosta Jiří Beneš s panem Guntherem. Děti z mateřské školy vystoupily s krátkým pásmem písní pod vedením paní učitelky R.Tomáškové a M.Lundákové. Poté zpívali a na nástroje hráli žáci a žákyně z 1. i 2.stupně základní školy. Písně nacvičovali s třídními učitelkami pod vedením p.uč. O.Kovaříkové, L.Koštířové a J.Šípové. Jarmark si připravili žáci sami s p.učitelkami, většinu výrobků vlastnoručně vyrobili na dílničkách. Dalšími výrobky nás zásobili rodiče a prarodiče našich dětí. Výtěžek z jarmarku celkem činil 79 480,-Kč (1.st. 52 052,-/ 2.st. 20 609,-/ MŠ 6 819,-Kč) a bude využit na školní akce. Třídní paní učitelky seznámí rodiče s výší výtěžku své třídy a se závěrečným vyúčtováním. Všem jmenovaným i nejmenovaným moc děkujeme za povedenou akci a už teď se těšíme na příští rok!